Apie projekt? Homo Sanitus Animizmas Angelina Zalatorien? Kambarys Nr.9 Forumas
Turinys

Darbas Vilniuje
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
nuo 2008.09.01
Pažinimo kelias per savast? T?SINYS 11
Pagrindinis / Animizmas / Turinys / Egl? Samulyt? / Pažinimo kelias per savast? T?SINYS 11
Dvidešimt  devintoji  pamoka.

Pagoniškoji Visumo  (Visatos) atsiradimo teorija.

Visumas sukurtas iš NIEKO.


   Pradžių pradžioje buvo tik NIEKAS  (5 ženklai), t.y. DyvViena Laiko Esmė – gyvoji smulkmė.

   NIEKAS yra DyvVienas (2/1): viena pusė blizga, žėri akinančia sidabro – balčio ŠVIESA, tarsi sniegas žiemą, o kita pusė yra juosvame (juosia) šešėlyje, t.y GARSE (šviesa/šešėlis, šešėlis/šviesa). NIEKAS amžinai raibuliuoja, pulsuoja, alsuoja, mainosi, virpa, vilnija pakilimais ir nuolydžiais. Tą virpuliavimo – bangavimo įgimtą ypatybę  NIEKE suponuoja šviesos/šešėlio skirtybė. Mat, šviesos virpesių dažnis, t.y šviesos  vilnis (banga) yra skirtinga nuo garso bangos. Ta NIEKO ŠviesoTamsa  (šviesiagarsiai) yra AMŽINOSIOS  GYVASTIES  ŠALTINIS, Vislumo gyvatos pradžių pradžia. Mes visi Visumo gyventojai: žvaigždės, Žemės akmenėliai, smiltelės, gamtos augmenija, gyvūnija, žmonės  turime tą Gyvastį. Ją mums dovanojo pats Vislumo Kūrėjas šviesiagarsiu  per mūsų gimimą.

   NIEKO veiklos parėdą akivaizdžiai parodo vandenų vilnys (bangos). Įmeskite į upę ar ežerą mažą akmenėlį: bus TYŠKIS ir akmenėlis nuskęs į gelmes. Nebesimatys. Tuo tarpu iš vandens ims kilti ratilais energetinės bangos. Jos plis į visas šalis, kol pasklis po visą vandens plotą. Vanduo vilnis, banguos iškilumais ir nuolydžiais. Tokiu būdu veikia ir NIEKAS. Kai NIEKAS spinduliuoja šviesiąja puse, Visumas  visas žėri, mirga  vadinama Gaisijos Ugnimi: NIEKAS yra DYWERIKSE  t.y. SKLAIDOJE.  Po valandėlės – kitos energetinės šviesos bangos gęsta ir pereina į savo kitą pusę – šešėlį. Tada Visumas temsta: pereina į Garsą. Visas Visumas ūžia, gūdžia, kažką kalba. Tada sakoma, kad Visumas yra SAKRITE arba NANADĖVYJE. Puikus akivaizdus pavyzdys yra diena ir naktis. Tą šviesotamsos ypatybę turi kiekvienas Laiko tarpas: sekundė, minutė, valanda, para, savaitė, dešimtmečiai, šimtmečiai ir t.t.

   NIEKO šviesiagarsių bangos nėra linijiniai dalykai, bet turi TURINĮ tūryje; skleidžia šviesiagarsiais ŽINIAS  apie save ir taip pat surenka  žinias iš aplinkos Esybių – Būtybių. Tos minėtos  energetinės ypatybės yra Kūrybos Pamatai, primenantys močiutės AUDIMĄ: APMATAI/ATAUDAI, vėl  Apmatai/Ataudai ir išausta Dangų  „raštuota drobė“ – NIEKO kūrinys.

   Kai NIEKAS vėl ir vėl išspinduliuoja ir surenka savo šviesiagarsius ir garsiašviesius, susikuria 4-matis, visiems matomas Visumo energetinis kūnas – Esybė (esanti) ir Būtybė (būnanti, būti). Tokiu būdu susikuria Dangų žvaigždės, dangų kūnai, ir kiti dariniai (ūkai, rūkai, migliniai ir kt.). Laikui bėgant NIEKAS prikuria aibę kūnų erdvėje. Erdvė tankėja, bet Darnos dėsnių neperžengia, nes vieni kūnai pasirodo, o kiti – išeina į kitus lygius, kitas dimensijas.  Dangų kūnai vadinami Žvaigždėmis arba sėliškai ŽWERAIS (suverti – atsiverti) – mirgesiais: jie mirga, žybsi, šešėliuoja.

   Stilium NIEKAS panašus į Rasos arba Gyvojo Sidabro lašelį (mūsų simbolikoje jau buvo minėtas: ypač galingas energetinis ženklas). Perlamutrinis žvilgesys ir amžinas gyvsidabrio virpėjimas yra puiki NIEKO pavaizdumo priemonė (įnagis).

   Sakrito (Nanadėvio)  energetinės Garso bangos kuria vaizdus, žadina  mintis, ponuoja šventus Vardus – universalijas: teikia Žinias apie tai, kas vyksta Visume, moko mus, kaip mums modeliuoti savi veiklą tuo pačiu, t.y. AIDO/ATBALSIO sistema  (ką šauki – tas ir ateina).

   Modeliavimas yra reiškinio ATGAMINYS, kuriuo Aido/Atbalsio sistema (ABS) mes prisikviečiame Visumo gyvasties galias savo reikmėms. Lemtingomis (mūsų švenčių) datomis mes modeliuojame papročiais. Taip atsakome į Visumo parėdą, taip pritariame Visumo universalumo dėsniams. Laikas ir Niekas kalba skaičiais, spalvom, garsais, stiliais lemtingose datose, taigi, ir Jam reikia kalbėti Jojo kalba: mes skaičiuojame, matuojame, kalbame Gimtąja kalba, dainuojame, šokame, rengiamės savo stiliaus rūbais, savo spalvomis, puošiamės savo stiliaus papuošalais, ir elgiamės pagal Aido/Atbalsio sistemos reikalavimus.

   Dabar, deja, mūsų papročiai sunaikinti. Esame suniveliuoti ne tik mąstysena, bet ir architektūros, aprangos stiliais,  bendraujame ir dainuojame užsienio kalbomis (tai ypač keičia mąstyseną), esame pilki, suvienodėję, neįdomūs nei sau, nei kitiems, palūžę, nejautrūs, nekūrybingi ir t.t. Patys naikiname save; sunaikinome ir ryšį su Visumo Kūrėju, nebežinome kuo tikėti, nebeturime dvasinio pamato, ant kurio galėtume tvirtai stovėti. Išvarėme Savus Dievus, o prievarta įbruktas dievas mūsų negloboja.

   Pagal mūsų pasaulėžiūrą mes visi esame Visumo kūnai: esame „susukti, suvyti“ iš energetinių bangų  lyg įvairiaspalviai siūlų kamuoliukai. Vieni esame „kietesni“, kiti -  „skysti“, „oriniai“ arba „ugniniai“. Ši BANGINĖ prigimtis yra skirtybė nuo nūdienos mokslo. Antra skirtybė: visos mūsų Žinios slypi VARDE – skiemenyse, kuriuos dėliojame iš visų pusių ir gauname reikalingus atsakymus.

   NIEKAS pateikia žinias apie Gyvasties atsiradimo šaltinį ir jo aibes sukurtų kūrinių.

   Laiko NIEKAS amžinai mainosi, vilnija, kilpuoja amžinosios Visatos (Visumo) ritme, amžinai kuria savitą ATSINAUJINIMĄ  NIEKO ribose, apspręstose KILTIES  virpesių dažniu. Vienos Esybės suponuotos ant vienų dažnių, kitos – ant kitų. Vienoms Laiko paskirta vienokia, kitoms – kitokia gyvenimo MISIJA, todėl ir skirtingos tautos, skirtingi papročiai, skirtingi Gyvenimo būdai, o dirbtinis suniveliavimas, sulyginimas prieštarauja Visumo dėsniams, parėdui, suardo harmoningą egzistavimą ir bendravimą visuose lygiuose  (kyla rasinė diskriminacija, neapykanta, nesantaika, karai ir kt.).

   Gyvasties šaltinis – vienas: DyvVienas  NIEKAS, ir visagalis Visumo KŪRĖJAS: vienas -  DyvVienas  LAIKAS. NIEKUI ir Jo kūriniams pažinti mūsų senoliai žyniai paliko mums AISČIŲ abėcėlę ir Dangų kupolą, suskirsniuotą meridianais Žemę. Šviesiagarsių/garsiašviesių  virpesių dažniai skirsniuoja  laiką ciklais. Mažiausias mūsuose yra sekundė, o didžiausias – 25.920 metų. Mėnulis Žemę apeina per  5-kis stilius (fazes): Jaunatį, Puspilnį, Pilnatį, Delčią, Sengalį ir Juodąjį/Tamsųjį Mėnulį – Mainulį  (dar vadinamą Lilita). Apeidamas perstumia laiką per vieną ekliptikos laipsnį.


   Kiekvienas dažnis apspręstas Laiko bangos ilgiu (nyčiu –„n“), prisipildo turiniu skirtingai, pav: 4n x 4 = 16 tikų, 8nx8=64 tikai ir t.t. Todėl mūsų matematika – DAUGIATAINĖ: skirtinga nuo šių dienų 10-tainės sistemos, kuri negali aprėpti Visumo dėsnių.

   Iš NIEKO – Amžino Gyvasties Šaltinio pulsuoja varomoji galių jėga – virpesių dažniai; ją skirsniuoja ciklais ir suponuoja AMŽINUMĄ. NIEKAS, kartą pradėjęs kurti – amžinai kurs mainomis (amžinai mainysis), todėl Laikas mūsuose vadinamas AMŽIUMI, amžinai einančiu spiraliniais judesiais. Mirties nėra: yra tik atmirimas, tarsi kasdieninis miegas, trumpesnis ar ilgesnis, t.y. PERĖJA į kitus matavimus. Po poilsio ciklo mes vėl 4-mačiu Vienetu, visiems matomu ir apčiuopiamu, grįžtame ant Žemės gyvent toje pačioje PRIGIMTYJE. Todėl iš dilgėlės  sėklų  (iš NIEKO) neišdygsta ąžuolai. Kiltis yra pastovi ir nemainoma.

   NIEKAS vilnija Šviesiagarsiu (pirma šviesa, paskui – garsas), vadinamąja SOLbange, kuri nežino jokių kliūčių pakelyje. Ji nemirtinga ir Amžina, todėl Visumas neturi galo, o tik pradžią: kartą atsiradęs gyvuoja amžinai, kaip ir mūsų Dwainas (dvisienis). Visas Visumas yra GYVAS, nemirštantis, vilnijantis pakilimais ir nuolydžiais, cikliškai (mūsų pagrindinis ornamentas: xxxxxxxxx – geometrizuotas arba suapvalintos bangelės tautos mene, vaizduojančios šį Amžinybės bangavimą).

   Ta šviesos ir garso (šviesa grįžta dešiniuoju posūkiu, t.y. prieš laikrodžio rodyklę – garsu) bangų maina vadinama Tikėjimo kategorija VĖJU arba dejviu VĖJU, amžinai nerimstančiu, amžinai lakstančiu ir kuriančiu, atnaujinančiu Visumo gyventojus.

   NIEKAS yra pirmapradė, amžina Gyvasties galių jėga, Visumo GYVATOS neišsenkantis  ŠALTINIS.

   NIEKO Misija – kurti savitas, unikalias ESYBES ir BŪTYBES, t.y. teikti joms PENĄ, globoti ir ginti nuo maišaties bergždumo. Todėl KŪRĖJAS/LAIKAS ir paskyrė Žemėje vietas įvairioms tautoms, kurių negalima maišyti: maišymas iššaukia mėlynąjį šiltnamio efektą ir sunaikina tautų unikalumą. NIEKAS žadina Orumą, Savigarbą, KILMINGUMĄ, o Kilmingas, pasak mūsų protėvių žynių, yra tas, kuris turi SAVO Kalbą, SAVO Spalvas, SAVO  Dainas, SAVO Šventes, SAVO Prigimtį, SAVO Stilių (nemaišytas: jis visada žinos, kas esąs, iš kur atėjęs, koks jo Tikėjimas; visada bus ypač stiprios dvasios, taurus, orus, kupinas kūrybiškumo ir išminties). NIEKAS gina savybę BŪTI SAVIMI, o tos savybės pamatas – ORUMAS. Pilietis, netekęs Orumo, tampa mazgote, pastumdėliu, nevertu pagarbos sutvėrimu.

   NIEKAS yra pažinus, nes mūsų Tikėjimų (tikų ėjimų) metodika grįsta saikų, spalvų ir garsų vilnimis tam tikrose datose.

   NIEKAS – Visumo AMŽINASIS VARIKLIS ir PENO ŠALTINIS.

Eglė Samulytė

Rašyti komentarą >> Skaityti komentarus (20)
 
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 9
2012.01.19 HomoSanitus / Eglė Samulytė
Dvidešimt šeštoji pamoka.                  Gimties virsmas. Dubultas  (dvigubas)  gimimas  pagoniškame Tikėjime.   Tikriausiai esate girdėję posakius, kad mes gimstame du kartus arba: „tokių gerų tėvų – toks prastas vaikas; tokių nevykusių tėvų – toks puikus vaikas“...Kodėl taip atsitinka?    Teisingas Gyvenimo Būdas reikalauja žinių apie Visumo (Visatos) sandarą ir Tavojo požiūrio į Tikrovę, Pasaulėžiūrą.   Kiekvienas materialus dalykas ar kūnas yra suponuotas iš energetinių bangų – ŠviesiaGarsių,– tarsi iš siūlų suvytas kamuoliukas, turintis savyje TURINĮ/TŪRĮ, ESMĘ ir GEBĄ KURTI: tai – 4-matis Vienetas.  Šio...
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 8
2011.12.13 HomoSanitus / Eglė Samulytė
Dvidešimt penktoji pamoka. LYDĖTUVĖS – Laidotuvės/deginimas pagoniškoje   tradicijoje  „Iš Žvaigždžių Ugnies atėjome – į Žvaigždžių Ugnį sugrįžtame„ -  teigė senčiai ( protėviai). Ilgus tūkstantmečius mes, leatai, išeidami į savo Žvaigždę, deginomės ugnyje. Vatikanas ir jo tarnai lenkai uždraudė mūsų paprotį, ir mūsų mirusiuosius ėmė laidoti žemėje. Po paskutinio valdovo, Kęstučio, sudeginimo ėmė dygti kapai, į kuriuos mūsų mirusiuosius laidojo su karine amunicija, žirgais.    Kryžnešiai yra Žemės/Saulės energetikos vaikai; mes – leatai – Mėnesio/Žvaigždžių energetikos, kuri yra visiškai skirtingo suvokimo, skirtingos mąstysenos, skirtingo Gyvenimo būdo išraiška. Kryžnešiai...
 
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 7
2011.06.05 HomoSanitus / Eglė Samulytė
                    Dvidešimt trečioji pamoka ŠEIMA  PAGONIŠKOJE  PASAULĖŽIŪROJE Vestuvės  Pagal pagoniškąja pasaulėžiūrą vestuvės arba jungtuvės yra Rasos šventės projekcija žmogaus gyvenime. Jei Rasos šventėje sujungiama ugnis ir vanduo į vieną Visumą, tai Vestuvėse sujungiamas vyras su moterimi ( vyras atstovauja ugnies stichijai o moteris – vandens).         Jungtuvės tai – naujos šeimos sukūrimo iškilminga šventė; šventas ir kartu lemtingas dalykas. Ne tas pats, kaip atšvęsi. Čia taip pat galioja patarlė „Kaip klosi – taip miegosi„  arba „Ką šauksi – tas ateis„....
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 6
2011.03.31 HomoSanitus / Eglė Samulytė
Dvidešimt pirmoji pamoka. Pupuolių arba Marių Žvaigždės šventė.              Visada būna kovo 13/14 datoje, Mėnulio jaunatyje.   Pupuoliai – tai žilvičių pavasariniai žiedai. Sidabruotos pilkos spalvos pūkuotukai arba „kačiukai„. Pagrindinė šventės Misija – žadinti, budinti visas Esybes, kad nevaikščiotum mieguistas. Šeimoje žadinama MARGUČIU ir paukščio plunksnele. Žadina tas, kuris pirmas atsikelia ryte.  Už tai žadintojas per Velykėles gauna pora margučių. Žadina nuo veidrodžio atsispindinčiu „saulės zuikučiu„ arba paukščio plunksnele braukia per veidą. Kaip ir kitose šventėse svarbi ir sveikintojų apranga: būtinai su pelerinom, apsiaustėliais (tai simbolizuoja...
 
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 5
2011.03.05 HomoSanitus / Eglė Samulytė
Dvidešimtoji pamoka. Pagoniškosios šventės ir žvaigždynų simbolika.     O – pusiau baltas, pusiau juodas, kaip visose pirmapradėse tradicijose, pagoniškame Tikėjimo moksle vadinamas šviesotamsos simboliu/ženklu... Dar vadinamas KerraRačiu (keras – centras ir ratas) arba dejvės Indros Akimi/žvilgsniu (tas pats kaip Visareginti Akis) dangaus skliaute. KerraRačio  Pilyje  (dejvės Indros Akyje)  yra  ApuokKacio (apuokas/katinas ) žvaigždynas: 4 – rios žvaigždės ir dar dvi prie jų. Tai vadinamasis centro Šešialangis (šešialangio sistema). Mūsų žyniai sako, kad tame šešialangyje yra visų dangų sistemų pradžių pradžia. Dejvės Indros šventės metiniame cikle: vasario 1-2, gegužės 1, rugpjūčio 2-3, lapkričio...
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 4
2010.11.08 HomoSanitus / Eglė Samulytė
Aštuonioliktoji pamoka. Žiemos švenčių ciklo papročiai, simbolika.        Gruodžio mėnuo pagoniškoje pasaulėžiūroje – džiaugsmo ir linksmybių mėnuo (priešingai krikščioniškam tikėjimui). Šis mėnuo turi ir kitą vardą – Vilkių. Pagrindiniai mėnesio simboliai – šuo, vilkas, žvaigždė (VakarRytė – dabar vadinama Vakarine), stirna, elnias.     Prisiminkite dainą: Kalėdų rytų rožė išžydo,lėliu kalėda kalėda, Kalėdų rytų dyvai pasdarė,lėliu kalėda,kalėda, Dyvai pasdarė,ažerai užšalo,lėliu kalėda kalėda, Jaunas bernelis ladelį kirto,lėliu kalėda kalėda, Ladelį kirto mergely(tarmiškai Y tariasi kietai) virkdė,lėliu...    Atbėga elnias devyniaragis (9 ragai-ciklo...
Paieška
Prisijunkite Facebook'e
 
Kad teisingai užduoti klausimą, reikia žinoti didžiąją dalį atsakymo.
Robertas Šeklis
Forumas
HS Forumo taisyklės
(4 pranešimai)
paskutinis 2014-08-28 23:55:59
Bendrieji sveikatos klausimai
(40 pranešimai)
paskutinis 2014-03-03 18:24:44
Apie viską-NUOMONIŲ KOKTEILIS
(19 pranešimai)
paskutinis 2013-03-16 11:12:27
Animizmas
(2 pranešimai)
paskutinis 2011-05-19 14:24:54
Naujausi komentarai
Anita Martina
2015-06-21 16:42:11

Mintis
2015-06-21 13:42:22

Reikia
2015-06-21 12:29:50

Išmintis
2015-06-21 11:15:01


2015-06-20 18:26:54


2015-06-20 17:29:26

Bet
2015-06-17 22:04:54

Tomas
2015-06-13 00:43:23

Straipsnis
2015-06-11 21:39:14


2015-06-11 18:45:02

Mrs Paula
2015-06-11 00:27:32

Asta
2015-06-10 16:18:42

Autoriui
2015-06-09 23:17:25

join the illuminati today
2015-06-08 04:00:27

Content protected by
CopySpace Premium
 
2008-2011 (c) Homo Sanitus        E-valdymas: HexaPortal
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės