Apie projekt? Homo Sanitus Animizmas Angelina Zalatorien? Kambarys Nr.9 Forumas
Turinys

Darbas Vilniuje
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
nuo 2008.09.01
Tikroji hierarchija
Pagrindinis / Animizmas / Turinys / Kokteilis / Tikroji hierarchija
Homo Sapiens savo vystymesi nuėjo ilgą kelią ir mes dažnai tai užmirštame, užmirštame tai, kad tik milijonai evoliucijos metų mus padarė tokiais, kokie esame šiandien. Žmogus paskutinius šimtus tūkstančių metų gyveno kaip medžiotojas ir rinkėjas. Ir tik apie 150 metų žmogus gyvena pramoninės revoliucijos sąlygomis. Žmogaus kūnas ir psichika per tokį trumpą laiką, žinoma, negalėjo pasikeisti, jie liko beveik tokie pat, kaip ir tūkstančius metų atgal – pritaikyti gyventi ne miestuose, ant šaligatvių, automobiliuose ir prie kompiuterių, o gyventi laukinėje gamtoje.
Jeigu sutinkate su tuo, kad mes, žmonės esame viena iš gyvybės rūšių – gyvūnų, tai turime sutikti, kad dėsniai galiojantys jiems, galioja ir mums. Arba bent jau pripažinti, kad jie galiojo mums tada, kai nedaug skyrėmės nuo į mus panašių gyvūnų (man ir dabar, tiesą sakant, atrodo, kad skiriamės labai nedaug kuo).
Gamtoje yra gyvūnai, gyvenantys po vieną arba poromis, ir gyvūnai, gyvenantys bandomis. Tuos, kurie gyvena po vieną – palikime ramybėje – netrikdykime jų vienatvės. :) Panagrinėkime kaip elgiasi tie, kurie gyvena bandomis.

   Mūsų psichika prisitaikiusi gyventi bendruomenėje (gentyje) ir todėl vienu iš svarbiausių poreikių mums bendruomenėje yra būti dominavimo  hierarchijos (valdžios)  nariu. Kovai už socialinį statusą esame pasmerkti nuo pat gimimo. Tam pasmerkti visi bendruomenėmis gyvenantys gyvūnai. Maža to – ši kova iš dalies padarė mus protingais. Beždžionių gyvenimo tyrinėtojai nustatė, kad beždžionės galvos smegenų žievės apimties priklausomybė tiesiogiai surišta su vidutiniu beždžionių bendruomenės dydžiu. Beždžionės visą laiką viena kitą stebi, atsimena visus tarpusavio susidūrimus, atsimena kitų beždžionių tarpusavio santykius. Gyventi grupėje – naudinga, taip lengviau rasti maisto, lengviau gintis nuo priešų. Bet beždžionių grupės dydis negali viršyti kiekvienos grupės beždžionės protinių gebėjimų sekti grupės narių tarpusavio santykius. Kuo didesnė grupė, tuo daugiau reikia atminties ir tuo labiau turi būti išlavintas mąstymas. Tai reikalinga tam, kad individas galėtų nuspėti grupės narių elgesį arba valdyti juos.
  Paprastai hierarchija suprantama kaip linijinis reiškinys – yra pagrindinis individas, kuris valdo likusius.  Sekantis individas klauso tik pagrindinio – vado. Dar sekantis paklusta jau vadui ir už jo sekančiam ir t.t. Bet pas beždžiones ši hierarchija daug sudėtingesnė: A gali valdyti B, B gali valdyti C, bet tuo pačiu C gali valdyti A.

   Žmogus išlaikė tokį patį hierarchijos tipą: vienas ir tas pats vyras gali būti darbe lyderis, sporto klube – vidutinioku, o namie – visiškai paklusti žmonai ir dukroms, tai yra užimti pačią žemiausią padėtį. Tai yra šiuolaikinėje visuomenėje kiekvienas žmogus privalo dalyvauti ne vienoje hierarchijoje, bet daugelyje.
   Štai nuo čia ir prasideda visos problemos ir chaosas. Mūsų civilizacijos žmogus pasirinko nelabai tinkamą apsijungimo į bendruomenes principą – valstybę. Yra pažeistas pagrindinis bendruomeninių gyvūnų apsijungimo į bendruomenes principas – kiekvienas bendruomenės narys turi pažinti kiekvieną bendruomenės narį, ir ne šiaip tik atskirti jį iš išorės požymių, bet žinoti jo hierarchinę padėtį bendruomenėje, tai yra jis turi žinoti to nario sugebėjimus. Ir ne iš reklaminių plakatų rinkimuose, bet iš praktikos gyvenime. Valstybę arba bendruomenę gali sudaryti tik toks narių skaičius, kuris garantuoja galimybę kiekvienam žinoti apie kiekvieną. Ir šį skaičių nustato ne protingiausiųjų individų sugebėjimai, bet vidutiniokų.

    Tik gyvenimas mažomis bendruomenėmis eliminuoja chaosą bendruomenių gyvenime. Gyvenimas miestuose, o tuo labiau valstybėse – sunkiai besuvaldomas gaivalas, kurį ir stebime visose valstybės gyvenimo srityse – nuo rinkimų iki kultūrinių reikalų. Tvarka yra tik žemiausioje grandyje – šeimoje, gyvenvietėje, kaime ... - ten, kur išlaikomas tūkstantmečiais formuotas minėtas principas.
  Tik tuomet, kai yra chaosas, tarpsta vagys, melagiai, tinginiai, dykaduoniai, prostitucija, narkomanija ... - sąrašą galite prasitęsti patys, čia jums fantazijos neturėtų trūkti.
  Gyvenimas valstybėje ar valstybių sąjungoje su milijoniniu gyventojų skaičiumi mums yra primestas ir tarnauja nedidelės žmonių grupės interesams, paprasčiau  sakant – mes esame jų vergai, nesuprantantys ir iki galo nepažįstantys savo bendruomenės ryšių ir santykių (mūsų fizinis protas neturi tokių galimybių), ir dėl to mumis yra lengvai manipuliuojama (nors irgi tik iš dalies manipuliuojantiesiems suvokiant kas vyksta valstybėje). Dar kitaip sakant – mūsų bendruomenės individų hierarchijoje kai kurie individai užima daug aukštesnę hierarchinę padėtį, negu realybėje jie turėtų užimti pagal savo gebėjimus. Tik šito didžioji dauguma valstybės gyventojų nepajėgi suprasti, todėl kad valstybėje pažeistas ir vidutinumo principas – eilinis vidutinis pilietis nėra pajėgus aprėpti visą valstybinę hierarchinę sistemą ir jos ryšius.

 Štai dabar jau turėjote suprasti, kodėl metai iš metų yra renkami ne tie žmonės, kurie galėtų vesti bandą. Jus žeidžia toks mūsų bendruomenės įvardinimas? Tik tokiame dideliame jovale, kokiu yra valstybė, galima lengvai pasislėpti, galima lengvai saldainiais, populistiniais ar „protingais paplepėjimais“ per rinkimus priversti nelabai susigaudančią bandą prabalsuoti už diskžokėjų  ar pinigų maišą ir po to eilę metų kvailinti ją demagoginėmis savo kalbomis ir „valdyti“ neveikiančiais, neretai absurdiškais įstatymais, kurie naudingi tik vienai kažkuriai grupuotei.

Paradoksas, bet mes gyvename chaose ir dar kol kas galutinai nesusinaikinome (nors visi požymiai, kad į tai einame, jau matosi ir plika akimi). Jeigu paklaustume eilinio arba elitinio valstybės piliečio, kuo vadovaujasi žmonės, gyvendami valstybėje, koks dokumentas nusako pagrindinius mūsų elgesio principus, tai dauguma neilgai mąstę atsakys : konstitucija. Jeigu paklaustume kiek žmonių  namuose ją turi (ji gi turėtų būti mūsų parankine knyga), tai išgirstume teigiamą atsakymą iš pakankamai nedidelio skaičiaus žmonių. Jei toliau sektų klausimas apie tos knygos skaitymą, tai įsitikintumėte, kad tik nedaugelis iš turinčių ją bus visą ją perskaitę. O žinančių šį įstatymų rinkinį mintinai, manau, kad neatrasime iš viso, na nebent kostituciniame teisme – teisėjus. Nors ir jų žiniomis drįstu abejoti, nes kai reikėjo atimti J.Borisovui Lietuvos pilietybę, tai visas būrys Lietuvos įstatymų žinojimo šviesulių kelis mėnesius vartė storas knygas ir svarstė – atimti ją ar palikti. Valstybė prikūrusi tokį įstatymų kiekį, kad jame sunkiai gaudosi net ir pakankamai aukštas pareigas ir išsilavinimą turintys pareigūnai – tą liudija faktas, kad konstitucinis teismas užverstas prašymais išaiškinti įstatymo raidę.

Paradoksalu, tačiau  seiman susirinkę išrinktieji neprivalo egzaminu įrodyti, kad jie žino šį pagrindinį valstybės įstatymų rinkinį. Rinkinį, kuriuo remiantis, jie kurs dar begales įstatymų, o po to ir poįstatyminių aktų šūsnis.

Tūkstančius metų žmonių gyvenimo būdas ir kultūra buvo jų gyvenimo įstatymais ir, esant tokiai nuostatai,  bendruomenėje gyvenantys įstatymus žinojo nuo vaiko iki seniausio be problemų – jiems nereikėjo kreiptis į konstitucinį teismą, kad šis išaiškintų kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Todėl, kad jų kultūra, jų kasdienybė – buvo jų įstatymai. Tai buvo vienis.
   Mes gi – savo kultūrą sukrovę etnografiniuose centruose ir muziejuose, įstatymus surašę į knygas ir sustatę į lentynas, o gyvename kiekvienas savo galva ir su sava asmenine „kultūra“, kurios esmė tokia : „Elkis kaip išmanai, svarbu kad nepagautų“ (te neįsižeidžia mažuma, kuri vadovaujasi kiek kitais principais - jei ši mažuma būtų dauguma - mūsų valstybės klestėtų).

Kiekvienas kaime augęs garbaus amžiaus gyventojas gali patvirtinti, kad kaime pasislėpti girtuokliui, vagiui ar prostitutei šansų beveik nėra – ten visi viską apie visus žino, todėl, kad ten buvo išsaugotas principas, kurį mes tobulinome ne vieną ir ne dešimtį seimo kadencijų, o tūkstančius metųgyventi tokio dydžio bendruomenėje, kurią gali nuodugniai pažinti kiekvienas jos narys.

Valstybėje šiek tiek pagerintų reikalus, jei būtų įgyvendintas savivaldos principas, kuriam dabar ypatingai  priešinasi partijų (klanų)  karaliukai. Juk kas rinks dar kartą susikompromitavusį ar nemokantį dirbti dar vienai kadencijai? O dabar išrenka – pagal sąrašą, nes kovojama ir dirbama ne visuotinai žmonių gerovei, bet  savo partijos interesams.

Teisingai ir tiksliai yra išsireiškęs vienas iš išmintingesnių žmonių sujauktoje tėviškės ir viso žemės gaublio padangėje filosofas Arvydas Šliogeris : „Valstybė normaliai gali funkcionuoti, jei joje narių skaičius neviršija 5000.  Jei yra daugiau – prasideda chaosas“ (cituoju tik mintį).

Rašyti komentarą >> Skaityti komentarus (2)
 
Vyras apie meilę
2012.01.14 HomoSanitus / Age
Sklando po pasaulį nuomonė tokia Visos kokybinės kategorijos „gerai“ ir „blogai“, „gėris“ ir „blogis“ turi prasmę tik esant absoliučiam atskaitos taškui, tai yra Dievui. Jeigu jo nėra, tai ir visos šios sąvokos netenka prasmės. O kai kam atrodo ir kitaip Meilėje yra prasmė ir be Dievo kaip išorinio objekto, be ne kaip alegorinės kategorijos. Meilę turi ir gyvūnai. Ji ne mažiau stipri, kaip pas žmones. Šuo gali būti kur kas labiau mylintis ir prisirišęs, negu jo „protingas“ šeimininkas. Meilė pagrindžia visų gyvūnų, pradedant paukščiais, elgesio optimizavimą ir tai yra jos prasmė. Bet tik pas žmogų šis pagrindas gali dažytis skirtinguose supratimuose sudėtingiausiais atspalviais. Iki tokio laipsnio, kad kartais meilės jau...
Pif paf, tra ta ta
2012.01.05 HomoSanitus / Age
Dažnas, skaitinėdamas HS portalą, pajunta, kad rašoma jame pasitelkus nelabai malonias intonacijas, ir neretai apie neigiamus dalykus. Pajutus tai, kartais imama komentuoti pradedant maždaug taip: „Nu HS paskaičius atrodo, kad pasaulyje yra vien tik blogis...“ Tie, kurie skaito nuosekliai HS ir smegenyse dar turi šiek tiek vingių, tie mato, kad čia yra ne tik kritikuojama, bet ir pateikiama kaip derėtų elgtis ar kaip turėtų būti. Tai esminis skirtumas nuo tų portalų, kuriuose tik mėgaujamasi neigiamais dalykais – tam, kad pritrauktų nesusivokiančius skaitytojus. Tiesą sakant,  žmonių pasaulis dabar išties yra virtęs šizofrenikų ir idiotų pasauliu. Kad tai pajusti, nereikia labai giliai raustis, užtenka kitu kampu pasižiūrėti į tik ką praūžusį masinį psichinio neįgalumo priepuolį – ...
 
Žemės plaučiai – ne miškai
2011.12.02 HomoSanitus / Age
Dar viena nesąmonė kalama į galvą mokyklose mūsų vaikams, o ir daugelio suaugusiųjų galvose ji užėmusi svarbią vietą, nes masinių informacijos priemonių pagalba visi žinome skrajojančią visuomenėje nuomonę, kad planetos plaučiai yra miškai, nes manoma, kad būtent jie yra pagrindiniai deguonies tiekėjai atmosferai. Tačiau realybė, kaip ir augalų fotosintezės atveju, yra kitokia nei yra projektuojama mums į galvą žaliųjų ir visokio plauko ekologų. Dosniausi  deguonies gamintojai ir tiekėjai gyvena visai ne sausumoje, o vandenyne ir be mikroskopo jų pamatyti neįmanoma, bet visų Žemės gyventojų gyvybės priklauso nuo jų veiklos. Niekas nesiginčija, kad miškus reikia saugoti ir tausoti, tačiau visai ne dėl to, kad jie yra tie išgarsintieji „plaučiai“. Todėl, kad tikrumoje jų indėlis į atmosferos...
Ko tikriausiai nežinojote
2011.11.14 HomoSanitus / R.J.
KO TIKRIAUSIAI NEŽINOJOTE APIE AUDINIŲ GAMYBOS PROCESĄ Šis straipsnis - ne mokslinė disertacija. Tai daugiau moralinio pobūdžio rašinys nei siekis ką nors įrodyti. Jo tikslas ne kritikuoti, o leisti įvertinti ir pasirinkti, kas priimtina. Vienok žinoti reikia, ir nemažai. Žmogaus veiklos padariniai yra ryškūs, o pasekmės dažnai nutylimos sąmoningai. Pavyzdžiui, kad pageidaujamos milžiniškos vištų krūtinėlės apsunkina paukščių kvėpavimą arba kad sunku dėti XXL dydžio kiaušinius, sužinojau daug vėliau nei pasirinkau sąmoningą gyvenimo būdą. Juk tokie procesai kaip pieno melžimas arba kiaušinių dėjimas atrodė labai natūralūs ir gyvybės (o gal sakyti sveikatos) nežalojantys. Tiesa, kadangi valgau mėsą, negaliu sakyti, kad esu nusiteikusi prieš žudymą. Priimu tai kaip...
 
Ten nebuvau, alaus midaus negėriau...
2011.08.20 HomoSanitus / Age
Vienas iš kvailiausių šiuolaikinio žmogaus užsiėmimų –  turizmas. Kai žmogus sudaro sutartį su turizmo agentūra ir tampa turistu, jis pasirašo sau nuosprendį būti idiotu, nes toks turistas – žmogus paviršutiniškas, važiuojantis į kitą šalį su bet kokiu tikslu, bet tik ne su tikslu pažinti tą šalį. Kaip organizuotas turistinis biznis Egipte, Tunise, Turkijoje...? Jose, viešbučiuose ir turistinėse vietose dirbtina beveik viskas – atvežti iš kitų šalių ir produktai, ir smėlis, ir augalija, laistymo įranga, aptarnaujantis personalas, lovos... Netgi į jūros baseinus pilama papildomai druskos, kad šie būtų labiau „jūriškesni“... Kelionės su turistinėmis agentūromis garantuoja, kad žmogus tikrai nepaklius į tą šalį, į kurią...
Athene
2011.07.22 HomoSanitus /
Unikali Visko teorija nuo Athene Jei kieno nors nuomonė skiriasi nuo mūsų, į smegenis paduodamos tos pačios medžiagos, kurios užtikrina mūsų išlikimą pavojingose situacijose. Šioje apsauginėje būsenoje labiau primityvi smegenų dalis įsikiša į racionalų mąstymą ir limbinė sistema gal blokuoti mūsų darbinę atmintį, fiziškai sukeldama mąstymo ribotumą. Anglų k.
 
Sapnas
2011.07.01 HomoSanitus / Martynas Jermolajevas
"Laikas pradeda egzistuoti tik tada, kai pradedi bijoti praeities" – Sūnau.. – tariau susirūpinęs. – Mes dabar kalbame tik dėl to, kad savyje visą laiką nešiau kibirkštį.. Niekada niekam neleidau išplėšti iš savęs gyvybinės kibirkšties, kurią vadinu „Naująja Vizija“. Tai mintis, kuri man leido toliau alsuoti šios Nuostabios planetos oru, nepaisant bjaurios kasdienybės. Manau, kad atėjo laikas perduoti šios minties raidos rezultatą ir tau. Kaip man šią žinią perdavė mano tėtis, jam jo tėtis, ir taip per kartų kartas, taip šią Žinią turėsi išklausyti ir tu. Tai gyvybiškai svarbus pasakojimas, legenda, kurios paplitimas įtakos, ar pasaulis toliau eis tiesiai į pražūtį ir atsidurs sąvartyne, ar jo gyventojai pradės puoselėti...
Tik pirmyn!
2011.04.03 HomoSanitus / Lilah Dabar
Labas! Tau rašau. Dėl ko? Nes  mums  nu-si-bo-do . Pataikiau? Staigiai rendez-vous. Kodėl?  Kad VYKTŲ. Siūlau nieko naujo. Eilinį (?) kartą perbėkim, kas aišku.  Čia ne straipsnis ir aš ne dievo motina – o kas. Lįsk man į smegenis – jei nori. Žinom: vienintelis būdas patirti, kur įteka upė, – įšokti. Bet olei!  - laikas veikti: „Tu nori dabar?.. Nes galim daryti...Bet matai, reik prisėst.“ mik mik.  - DARYSIU  VAIKĄ  SU  TAVIM  TADA,  KAI  PASAKYSI  MAN,  KOKS  GAUSIS. mik mik. Baisu? Revoliucija. Užmigau su ja vakar - ryte nebebuvo.  Spjoviau. O kada?! Taigi reikia tepti sumuštinį, laužytis, šlapintis. Be to ji visada sugrįžta - priklausoma. Kad ir vakar, taip rimtai sukalbėjom. Juk reikia...
 
Ritualas
2010.12.29 HomoSanitus / Martynas J.
Turbūt dar neatsirado civilizuotame pasaulyje toks individas (kalba eina apie mūsų "moderniąją" civilizaciją – nepamirškit, pasaulis daugiabučiais ir stadionais neužsibaigia), kuris nebūtų dalyvavęs šiame rituale. Diena iš dienos, valanda iš valandos mes jį atliekame. Paros laikas ne toks svarbus – aukojame jam rytą, dieną, atiduodame jam  net  vakarą. Su šiuo ritualu paliekame namus, su juo išeiname į darbą, mokyklą, darželį, na, ir į mišias be jo neišsiverčiama. Šio ritualo metu mes stebim savo herojus, po to važiuojam kažkur jų sutikti ir sveikinti.. (dėl ko?). Dabartinio mūsų gyvenimo didžiąją dalį laiko nusineša šis ritualas. Su tokiomis ilgomis "treniruotėmis" ir praktikomis, atrodo, kiekvienas turėtų patapti Šamanu.....
Tu nesi kvailas, ir tai ne tavo kaltė
2010.12.09 HomoSanitus / RB
Derrickas Jensenas išgarsėjo savo solidžiomis nefantastinėmis knygomis, pvz., „Endgame”. Vakarų civilizacija jose lyginama su šeima, kurioje nuolatos patiriama prievarta. Autorius tvirtina, kad mums reikia griauti šią kultūrą visais įmanomais būdais.  Kartu su Karen Tweedy-Holmes jis išleido knygą „Thought to exist in the wild”, kurioje atskleidė skausmingą zoologijos sodų ir nelaisvėje laikomų gyvūnų kasdienybę. Dar vienoje knygoje - „Resistance to empire” - pateikiami jo maištingieji interviu su kitais aktyvistais. O „What we leave behind”, parašytoje kartu su Aric McBay, jausmingai ginčijamasi apie atliekų, gyvybės ir mirties idėjas. Visai neseniai Jensenas atsidavė fantazijos pasauliui ir, bendradarbiaudamas su Stephanie McMillan, išleido...
 
Vieno asmens politika
2010.10.05 HomoSanitus / Laimis Žmuida
Mums vis bandoma įteigti, jog politika yra ne vieno žmogaus užsiėmimas. Politika - tai žmonių, o ne žmogaus veiklos sfera. Politika - tai visuomenės gyvenimo organizavimas ir reguliavimas. Kurią politinę formą bepaimtume - socializmą, komunizmą, monarchiją, demokratiją, oligarchiją - visur yra valdomasis objektas, kuris suponuoja, jog turi būti ir reguliacijos mechanizmai. Trumpai tariant politikoje visada yra reguliuojantys ir reguliuojami. Politikais vadinami reguliuojantys ar nors kokią įtaką kitiems darantys asmenys. Asmens, kuris žiūri televizorių, augina morkas arba dirba šaltkalviu politiku nevadiname, nes jie nei pavieniams asmenims, nei socialinėms grupėms jokios sąmoningos įtakos nedaro, t.y. nevykdo jokio politinio veiksmo. Taip suprantant politiką anarchizmas atsiduria klausimų kryžkelėje. Ar anarchija vis dar gali būti laikoma...
Tiktai klausimas
2010.09.26 HomoSanitus / AGE
Kurio tikėjimo šalyje buvo sukonstruotas populiariausias pasaulyje ginklas „Kalašnikovo automatas“? Kurio tikėjimo šalyje buvo sukonstruotas ginklas su besivartančiomis kulkomis M-16? Kurio tikėjimo šalyje buvo išrasti miltukai, kuriuos sutrumpintai vadina DDT? Kurio tikėjimo šalyje buvo sukurta pirmoji atominė bomba? Kurio tikėjimo šalyje labiausiai paplitusi narkomanija? Kurio tikėjimo šalyje labiausiai klesti prostitucija? Kurio tikėjimo.... Kurio... Ku... O jie mano, kad jie žalieji...
 
Po to, kai vėliavos buvo nuleistos
2010.05.11 HomoSanitus / Age
nuleidome ir kotus (ta proga straipsnis papildytas) Švietė saulė.  Sėdėjau miške įrengtoje poilsiavietėje ir klausiausi kaip poruojasi paukščiai. Gražus procesas. O svarbiausia – labai muzikalus. Ir iš kur tokia tos muzikos įvairovė imasi, kai jis šokinėja apie ją? O paskui pradėjo smulkiais lašeliais lyti ir danguje pasirodė vaivorykštė. Žiūrėjau į ją, gėrėjausi ir paskutinių dienų įvykių pasekoje mintis jos spalvotame fone ėmė formuoti hermafrodito atvaizdą... Vyras su moters smegenimis. Kaip jums toks derinukas? Ar norėtumėte, kad jūsų laukiamas vaikas toks būtų? Juk šaunu – „Two in one!“. Pokštas? Visai ne. Visiška realybė. Šis procesas jau vyksta. Ne vienas šimtmetis ir ne du. Tik jo šaknų pastebėti dauguma...
Fin
2010.04.13 HomoSanitus / Andrius Virbičianskas
Tai mano paskutinė rašliava šiame puslapyje (www.zeitgeist.lt – HS pastaba). Artimiausiu metu visos teisės bus perduotos asmenims, kurie norės toliau kuruoti šį www.zeitgeist.lt tinklapį. Tolimesnio intereso jį prižiūrėti nebeturiu. Galbūt, kažkam įdomu, kodėl? Norint į tai atsakyti, reikia grįžti į pradžią, į pirmą dieną, kai paleidau šį puslapį. Tada, kaip ir dauguma Zeitgeist žiūrovų, buvau šokiruotas esamos pasaulinės situacijos. Džiugu buvo pajausti, kad tuometinės mano idėjos puikiai sutapo su Zeitgeist skleidžiamomis idėjomis. To pasekoje, pradėjau rašyti daug straipsnių ta tema… Labai greitai puslapis įsivažiavo. Buvau pakviestas net į radiją ir pravesti LUNI paskaitos. Iškart po to sekė puslapio praplėtimas. Tai yra: forumo paleidimas, bandymai versti filmus ir rengti...
 
Pavėluotai, bet apie Velykas
2010.04.12 HomoSanitus / Laimis Žmuida
“Pasakyk kas tavo draugai ir aš pasakysiu, kas tu toks” – sako lietuvių liaudies patarlė. Na, aš turiu visokių draugų, bet jei taip pradėtume procentaliai skaičiuoti, tai mane supa absoliuti beviltiškai nepataisomų tinginių dauguma. Tinginys tinginiui padeda nieko nedarydamas Anksčiau man galvą tekdavo sukti ką čia parašius į savo tingėjimo tinklaraštį. Kuo toliau, tuo galvą sukti reikia mažiau. Pasiskaitė mano draugai tinklaraščio ir kaip atsivėrė jų sielos tinginystei, tai tik spėk aprašinėt. Vietomis net mane patį pralenkia. Bet tai gera proga pasitempti man. Teisingiau ne pasitempti, bet dar labiau atsipalaiduoti. Tinginystėje juk viskas atvirkščiai nei darbo pasaulyje. Konkurencija čia suprantama kaip kuo didesnis nieko neveikimas. Ir padėti vieni kitiems galime tik nieko...
Gyvenimas yra žaidimas
2010.04.01 HomoSanitus / Andrius Virbičianskas
Net nežinau nuo ko pradėti. Išties, noriu pasakyti, kad šia tema bijau rašyti. Labai bijau. O kodėl, sunku pasakyti. Galbūt dėl to, kad bijau, jog nepavyks suprantamai perteikti minties, kuri mano galvoje jau keletą mėnesių ir niekaip nedingsta ir net nenurimsta. Tai kažkas tokio, kas tiesiog privalo būti išsakyta… Pabandysiu. Tai nebus vienas straipsnis (ar kaip mėgstu vadinti – rašinėlis). Šią temą aš noriu paversti kažkuo, kas galbūt žmonėms padės susivokti gyvenime. Man tai kažkodėl labai svarbu… “Gyvenimas yra žaidimas” – tai kertinė mintis. Būtent iš jos gvildensiu absoliučiai bet kokią mūsų gyvenimo situaciją. Kaip ir matote, žodžiai paprasti, tačiau jų reikšmė, kaip pasistengiu parodyti, yra labai ir net labai gili. Ar kada bandėte į savo...
 
Protas kaip džinas
2010.03.06 HomoSanitus / Artūras Lingaitis
Ar tu esi geras? Ne, aš nesu geras. Ir tu  nesi geras. Ir jie nėra geri, ir jūs nebe...     Iliuzija universali. Iliuzija gali būti ir šaldytuvas, ir meilė, ir... Įsigijus šaldytuvą, iliuzija dingsta, tas pats nutinka ir su trokštama meile. Tas pats nutinka ir su kitais mums taip reikalingais daiktais. Iliuzijos nuolatinė užduotis - dingti,  mat begalinėje eilėje laukia kitos, sekančios iliuzijos... Ar tu myli savo tėvą? Niekada neturėjau tokios iliuzijos, bet klausimas įdomus...Vienintelį ir paskutinį kartą bandžiau su savo tėvu pasikalbėti apie meilę...  dvi valandos po jo mirties. Tiesą pasakius, ir dabar galvoju – ar jis apskritai kada buvo gyvas...    Kada pirmą kartą iš tikrųjų suvokiau, jog esu blogas, nutariau leistis į kilnų žygį – supratau, kad...
Mokykla žudo kūrybiškumą
2010.02.23 HomoSanitus / Age
Kenas Robinsonas gimė 1950 m., Liverpulyje (Anglija), septynių vaikų darbininkų šeimoje. Būdamas ketverių susirgo poliomielitu, kuris po komplikacijų pavertė jį neįgaliu (įvyko kojų atrofija). Tačiau šeima visokeriopai skatino jį toliau lavintis ir neleisti ligai riboti jo gyvenimo. Taigi jis nenuleido rankų ir 1981 m. Londono universitete gavo filosofijos mokslų daktaro laipsnį.   Prasidėjo karjera, daugiausia švietimo srityje. K. Robinsonas susilaukė daugybės įvertinimų, išleido keletą knygų, tarp jų „The Element: How Finding Your Passion Changes Everything“, „Out of Our Minds: Learning to Be Creative“ ir „The Arts In Schools“. Šiuo metu, su žmona Marie-Therese gyvena Los Andžele (JAV).   Šioje paskaitoje charizmatiškasis Kenas Robinsonas gyvai ir su geroka...
 
Grįžk
2010.02.17 HomoSanitus / Martynas J.
Šiais laikais galime sutikti begales žmonių, kurie iki gyvo kaulo yra užknisti kasdienybės. Tokie žmonės bando ją kuo ryškiau, įvairesnėmis spalvomis nuspalvinti. Vieni eina į naktinius klubus, antri į sporto klubus (tikėdamiesi, kad ten įgaus amžiną jaunystę ir sveikatą) , treti ieško religijų, manydami, kad rado gyvenimo „grindis“ , dar kiti išsigelbėjimo ieško darbe ar karjeroje, ir galiausiai, tie, kurie nori rasti tikrojo gyvenimo skonį. Tuos pirmus sieja iš pažiūros nepanašus, tačiau vienas ir tas pats tikslas – rasti kažkokį siauro pobūdžio užsiėmimą, kuris atitrauktų dėmesį nuo organizmo poreikių, prašymų.. grįžti. Paklausite, kur grįžti? Juk mes esame čia, esame savo namuose, miestuose. Juk darbai kaip ir nudirbti, vaikai paimti iš darželių,...
Logikos pradmenys
2010.01.26 HomoSanitus / Artūras Lingaitis
                                                              ...........be teisės versti į anglų ir kitas arabų kalbas. Prieš mane su rankiniu bagažu rankose  eilėje laukia  kelios pagyvenusios moterys juodais apdarais. Nors veidai uždengti čadromis, amžių ir lytį nustatyti nėra sunku. Kūno kompleksija bei nusiaunami batai prieš antiteroristinę patikrą – puikus „link'as“.  Pats  avalynės nusiavimo ritualas gana komiškas, mat prie tikrinimo zonos jokių kėdžių. Moterys viena už kitos pasilaikydamos,...
Paieška
Prisijunkite Facebook'e
 

Medicina - vienas iš didžiausių žmonijos klystkelių.
Moljeras

Forumas
HS Forumo taisyklės
(4 pranešimai)
paskutinis 2014-08-28 23:55:59
Bendrieji sveikatos klausimai
(40 pranešimai)
paskutinis 2014-03-03 18:24:44
Apie viską-NUOMONIŲ KOKTEILIS
(19 pranešimai)
paskutinis 2013-03-16 11:12:27
Animizmas
(2 pranešimai)
paskutinis 2011-05-19 14:24:54
Naujausi komentarai
Anita Martina
2015-06-21 16:42:11

Mintis
2015-06-21 13:42:22

Reikia
2015-06-21 12:29:50

Išmintis
2015-06-21 11:15:01


2015-06-20 18:26:54


2015-06-20 17:29:26

Bet
2015-06-17 22:04:54

Tomas
2015-06-13 00:43:23

Straipsnis
2015-06-11 21:39:14


2015-06-11 18:45:02

Mrs Paula
2015-06-11 00:27:32

Asta
2015-06-10 16:18:42

Autoriui
2015-06-09 23:17:25

join the illuminati today
2015-06-08 04:00:27

Content protected by
CopySpace Premium
 
2008-2011 (c) Homo Sanitus        E-valdymas: HexaPortal
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės