Apie projekt? Homo Sanitus Animizmas Angelina Zalatorien? Kambarys Nr.9 Forumas
Turinys

Darbas Vilniuje
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
nuo 2008.09.01
Intarpai Holger Lahayne straipsniui
Pagrindinis / Animizmas / Turinys / Kokteilis / Intarpai Holger Lahayne straipsniui

             Kodėl verta pasitikėti Biblija

Galima privardinti daug Biblijos patikimumo priežasčių. 

Jokia kita knyga per visą žmonijos istoriją nebuvo taip išplitusi po pasaulį ir tiek kartų versta į kitas kalbas kaip Biblija. Šiandien ją visą arba jos dalis galima skaityti 2000 kalbų ir dialektų. Žinoma, ir nėra kitos knygos, kurios šitiek egzempliorių būtų parduota. Šie faktai tampa dar nuostabesni žinant, kad Biblija ilgą laiką buvo ir labiausiai pasaulyje persekiota knyga. Valdant Romos imperatoriams, viduramžiais bei naujaisiais laikais buvo ne vienąsyk uždrausta, bet neišnaikinta. TAI NĖRA PAGRINDAS PASITIKĖTI KNYGA. TIRAŽAS IR PERSEKIOJIMAI – NE PATIKIMUMO ARGUMENTAI. PORNOGRAFIJA PASAULYJE IR INTERNETE BUVO IR YRA PAKANKAMAI IŠPLITUSI, JI YRA PERSEKIOJAMA, BET AR TAI PAGRINDAS PASITIKĖTI PORNOGRAFIJA?
Išskirtinai patikima Biblija ir kaip istorinė knyga, nes gerai pagrįsta archeologų ir istorikų. Permanentiškai išdygstantys praeities iškraipymo priekaištai kaskart laikosi tik tol, kol randami patikimi archeologiniai Biblijos teiginių įrodymai. VA ČIA JAU TAI NETIESA. PRAŠAU NURODYTI KONKREČIUS ŠALTINIUS. TOKS TEIGINYS NIEKO VERTAS, JEI JIS BE ĮRODYMŲ. PRIEŠINGAI, BIBLIJOS KRITIKOS IŠ ISTORIKŲ IR ARCHEOLOGŲ KUR KAS DAUGIAU, NEI UŽTARĖJŲ.
Bet iš kur žinome, kad šiandien tikrai skaitome tai, kas parašyta prieš tūkstantmečius? Iki knygų spausdinimo išradimo prieš 500 metų, tekstai buvo perrašinėjami ranka – stačiai neįtikėtina, kad negalėjo pasitaikyti klaidų ar tyčinės klastotės?! Tai labai rimti klausimai, bet į juos atsakant buvo nustatyta, kad Biblijos raštai perteikti labai tiksliai ir patikimai. VĖL MELAS. PATYS DIEVO TARNAI PRIPAŽĮSTA, KAD BIBLIJOJE YRA VIRŠ 3000 NETIKSLUMŲ. Tai patvirtina gausybė rankraščių – Naujojo Testamento tekstų graikiškų rankraščių išlikę per 5000 (daugelio kitų antikinių raštų vos po keletą). AR RAŠTŲ KIEKIS NUSAKO PATIKIMUMĄ? AR KIEKIS NUSAKO PATIKIMUMĄ? KARTOJU – INTERNETE DAUGIAUSIA YRA PORNOGRAFINIŲ NUOTRAUKŲ, BET TAI NEREIŠKIA, KAD JOMIS VERTA PASITIKĖTI. RAŠANTYSIS MENKAI TEŽINO PASAULIO RAŠYTINIUS ŠALTINIUS. JAM NELABAI TURBŪT ŽINOMA, KAD IŠ TIBETE RASTŲ VIRŠ TŪKSTANČIO RAŠTŲ LAPŲ SUGEBĖTA PERSKAITYTI IKI ŠIOL TIK 0,01 DALĮ. ŽINANT, KAD RAŠYTA ŽENKLAIS ŽYMINČIAIS SKIEMENĮ, O NE RAIDĘ, INFORMACIJOS KIEKIS AKIVAIZDŽIAI YRA DIDESNIS, NEI BIBLIJOJE. BE TO, KAI KURIS ŽENKLŲ RAŠTAS SKAITOMAS Į ABI PUSES, TAIGI INFO KIEKIS IŠAUGA DVIGUBAI. IR DAR. RAŠANTYSIS NESUVOKIA, KAD BAŽNYČIA DAUGELĮ AMŽIŲ BUVO NEATSKIRTA NUO VALDŽIOS. JI BUVO VALDŽIA. TAIGI IR RAŠTUS JI TURĖJO GALIMYBĘ RAŠYTI GAUSIAUSIAI. RELIGINIS APARATAS TURĖJO IR TAUTŲ VALDYMO FUNKCIJĄ. Senojo Testamento rankraščių išlikę mažiau, bet jie perteikti ypač rūpestingai ir tiksliai FINANSŲ MINISTERIJA IRGI TIKSLIAI RAŠO IR SKAIČIUOJA, BET TAI NE PAGRINDAS JA TIKĖTI KAIP DIEVO ŽODŽIU. (kaip, pvz., rodo Izaijo tekstų Kumrano radiniai). Naujajame Testamente likę apie 20 eilučių, dėl kurių nėra visiškai aišku, ar jos lygiai tokios pat, kokios buvo užrašytos iš pradžių. Tačiau tai nėra svarbiausios vietos, ir įtakos teologiniam supratimui dažniausiai neturi.
Tai trys klasikiniai argumentai, bet jų yra žymiai daugiau. Išrinkau septynis iš jų ir pateikiu toliau. 

Daug autorių, bet viena žinia 

Jei pavargote nuo TV muilo operų ir net internetas nedžiugina – atsiverskite Bibliją! Tai puiki, labai dramatiška, pilna įdomių ir intriguojančių pasakojimų knyga. Paskaitykite, pavyzdžiui, Juozapo istoriją iš Pr 37–50. Jei nenorite prozos, rasite puikios poezijos, giesmių, laiškų, reportažų – stiliaus įvairovė kiekvienam pagal skonį ir poreikius. Mat prie Biblijos darbavosi daugiau nei 40 autorių, tekstus užrašiusių tarp 1400 pr. Kr. ir 95 po Kr. Autoriai iš skirtingų socialinių sluoksnių ir kultūrų, įvairaus gyvenimo būdo ir išsilavinimo. Vieni politikai (Danielius), kariai (Jozuė), karaliai (Dovydas, Saliamonas), kiti paprasti žvejai (Petras), muitininkai (Matas), treti gydytojai (Lukas), žydų mokytojai (Paulius). VA ČIA TIKSLIAI IR NUSAKYTA KAS TAI PER KNYGA. TAI GRUPĖS ŽMONIŲ LITERATŪRINIS KŪRINYS, KURIS GAL IR GALI PRETENDUOTI Į KOKIĄ NORS PREMIJĄ, BET TIK NE Į GYVENIMO VADOVĄ NUO DIEVO.
Tai tikrai unikali literatūros darbų rinktinė NUO KADA DIEVAS LITERATAS? – unikali ne tik įvairove, bet ir savo vientisumu. Be jokio autorių susitarimo per visų jų darbus driekiasi viena ryški linija – Dievo sandora su žmogumi ir jo meilė paties sukurtam pasauliui.
Dievas ir jo atsakymai
Biblija yra literatūra, žmonių kūrinys. Bet tuo pačiu metu ji yra ir Dievo žodis. NA ČIA TAI LINKSMAI UŽLENKTA. PERFRAZUOJU - PORNOGRAFIJA YRA ŽMONIŲ KŪRINYS, BET TUO PAČIU IR DIEVO. TAI DIEVO AR ŽMONIŲ? Jo atsakymų į visus pagrindinius žmogiškosios būties klausimus rinkinys. Tie atsakymai yra tikri ir teisingi, nes tik tokius duoda Dievas, šio pasaulio Kūrėjas. LINKSMAS TEIGINYS. “NES TIK TOKIUS DUODA ŠĖTONAS IR DĖL TO JIE TIKRI”-TOKS PATS PASISEKIMAS IR ŠIAME TEIGINYJE Biblijoje Dievas paaiškina egzistencijos klausimus (niekas neatsirado iš nieko; pasaulis turi pradžią, buvusią viename asmenyje);JEI TURI PRADŽIĄ, REIŠKIA YRA IR PABAIGA (ĮDOMU KOKIA JI BIBLIJOJE APRAŠYTA? O IR KAM IŠ VISO TA BIBLIJA, JEI NUMATYTA PABAIGA? KONKRETI, KONKREČIU LAIKU. žmogaus būtį (žmogus nėra nei mašina, nei evoliucionavusi beždžionė; žmogus sukurtas pagal paties Dievo atvaizdą GERBIAMASAI, NESUREIKŠMINKITE JAU TAIP SAVĘS, NE TOKS JAU ESI SVARBUS ANT ŠIO SVIETO. AŠ SUPRANTU TAMSTOS NORĄ IŠPŪSTI PAGURKLĮ IR JĮ NURAUSVINTI, BET VISGI ); nubrėžia moralės metmenis MORALĖS METMENIS KIENO ATŽVILGIU? ŽMOGAUS AR VISŲ PADARŲ IR AUGALŲ? JEI ŽMOGAUS, TAI AR KITI TVARINIAI NE DIEVO TVERTI? JEI VISŲ DIEVO KŪRINIŲ ATŽVILGIU, TAI TAMSTOS BIBLIJOJE BEVEIK NIEKO NĖRA APIE ELGESĮ GAMTOS ATŽVILGIU (egzistuoja objektyvus gėris ir objektyvus blogis; žmogus yra morali būtybė); pateikia išganymo kelią (kaltės klausimas yra išsprendžiamas, išgelbėjimas iš nuodėmės įmanomas; NA TAIP, SUKŪRIAU NETIKŠĄ, BET DAVIAU DAR ŠANSĄ, JUOKINGA GERBIAMASAI, NEMOKŠA TAVO DIEVAS. NESUGEBĖJO ŽMOGAUS NORMALAUS SUKURT. VISUS SUKŪRĖ LYG IR NORMALIUS, BET VA ATSAKINGIAUSIAS IŠĖJO SU NUODĖME blogis vieną dieną bus nugalėtas ).
Bet tai dar ne viskas. Iš Biblijos mes sužinome ir apie patį Dievą. Tiesa, jį galime pažinti ir iš kūrinijos, bet tik iš Biblijos sužinome daugiau ir tikslesnių dalykų: kas jis toks, koks jis, koks jo būdas. O TAIP. IŠ BET KURIŲ KITŲ RELIGIJŲ RAŠYTINIŲ ŠALTINIŲ SUŽINOME APIE JŲ DIEVUS. ARGI TAI ARGUMENTAS TIKĖTI BIBLIJA? 

Religijos kritika 

Įvairūs atsakymai į pagrindinius klausimus nėra vienodai teisingi. Ne visi mūsų įsitikinimai ir pasaulėžiūros gali sukurti vienodai tvirtą gyvenimo pagrindą. Nepakanka bet kaip ar bet kiek tikėti, negana būti šiek tiek religingam ar kiek nors dvasingam. Biblija kalba apie daugiau. Ji kalba apie tiesą. Todėl nieko nuostabaus, kad ankstyviausioji religijos kritika išdėstyta būtent Biblijoje. Senasis Testamentas sako, kad pagonių dievai yra tušti ir žmonių susikurti stabai KVAILAS ESI. IR TIK TIEK PO TOKIOS FRAZĖS. NUO KADA PERKŪNĄ, ĄŽUOLĄ, LIETŲ, SAULĘ KŪRĖ ŽMOGUS? TAI TAMSTELĖS PRISIGAMINOTE KRYŽIŲ, PRISIKALSTĖTE ANT JŲ ATVAIZDŲ IR JIEMS MELDŽIATĖS, GERIATE SIMBOLINĮ ĮSIVAIZDUOJAMĄ JŲ KRAUJĄ IR VALGOTE JŲ SIMBOLINĘ MĖSĄ. Žmonės mėgo kurti religijas, dėl to niekad neturėjo nei patikimo, nei stabilaus pamato. SAPALIOJI IR TIEK. ŽMONĖS NIEKADA NEKŪRĖ RELIGIJŲ. BUVO IR YRA TIK VIENA RELIGIJA VISIEMS - GYVENIMAS Bet ydų apnikti buvo ir kai kurie Izraelio kunigai bei kiti religiniai vadovai. Dėl to Dievas TAI DIEVAS AR JO SŪNUS? ir juos smarkiai kritikuoja, peikia, bara dėl savanaudiškumo bei Žodžio iškraipymo. Tad religijos kritika pagal Bibliją pirmiausia yra savikritika! NA ČIA IŠVIS GRAŽU. PARAŠĖ KNYGĄ TAIP, KAD JĄ SKAITANTYS 2000 METŲ NIEKAIP NEGALI SUVOKTI JOJE ESANČIŲ “TIESŲ”. SMAGU. BIBLIJA SAVE NET IR KRITIKUOJA. MATYT SU KLAIDOM JI. Naujasis Testamentas šią mintį pratęsia. Jėzus negaili aštrių žodžių religiniam elitui. Bet kokį susigalvotą išganymo kelią, aplenkiantį jį, Dievo Siųstąjį, vadina niekiniu. Ir aiškiai perspėja dėl pinigų ir turtų religijos. Daug šimtmečių teko palaukti, kol iš Voltero, Markso ir Froido vėl išgirdome tokią pat aštrią religijos kritiką kaip Biblijoje – tik jau ateistinę! NA KUO TAI ĮRODO BIBLIJOS TIKRUMĄ? JUK IR ELEMENTARI ŠEIMOS LOGIKA SAKO – PASIDALINK SU BROLIU, SESERIM,TĖVU, MOTINA. VISA GAMTA DALINASI. NIEKAS NETVERIA TVORŲ IR NEĮRENGINĖJA SIGNALIZACIJŲ. PASIRODO, KAD TOBULIAUSIAI SUKURTAS TOBULIAUSIAS PADARAS NEMATO AKIVAIZDŽIŲ PAVYZDŽIŲ DIEVO KŪRINIJOJE KAIP ELGTIS DERA. JAM REIKIA ATSKIRAI KNYGĄ RAŠYTI. OT TAI TAI !!! 

Tikri stebuklai 

Šiandien daug kalbama apie stebuklus. Vos ne kasdien vis kur nors koks nors "stebuklų metas". Gaila, kad tokia visuotinė šio puikaus žodžio infliacija jį taip suvalkiojo. Biblijoje taip pat nestokojama 'antgamtiškumo’. Teologai joje suskaičiavo apie 260 stebuklų. Tik čia jie visai kitokie nei mūsiškiai, reklaminiai – jokio pigumo, jokių burtų, jokio masiškumo. Biblijos stebuklai dažniausiai kelia nuostabą ir baimę! Nes būtent tokia pirmoji žmonių reakcija į antgamtinius dalykus. Tačiau antgamtinis, neregimasis pasaulis yra lygiai tokia pat tikrovės dalis kaip ir regimasis – abiejų valdovas yra Viešpats. Dievas mus apdovanojo ir palaimino daugybe dėsningumų, per kuriuos jis išlaiko šį pasaulį ir kuriuos mes vadiname gamtos dėsniais. Bet tam tikrais atvejais jis veikia savitai ir ypatingai – tai laikome stebuklais. KVAILIAU IR NESUGALVOSI. STEBUKLAI MAT VYKSTA NE PAGAL DĖSNIUS. O GAL JŲ NEŽINOTE TAMSTA? IR TADA VADINATE TAI STEBUKLU? BET ČIA JAU JŪSŲ IŠSILAVINIMO REIKALAS.
Kai kurios religijos, kaip budizmas, apsieitų be stebuklų. Bet ne krikščionybė. Net jos esmę sudaro "Stebuklas" (C. S. Lewis): Dievas tapo žmogumi MAŽDAUG TAIP, KAIP VISAS VARIKLIS SUGALVOJA TAPTI SAVO DALIMI - ŠVAISTIKLIU, gyveno tarp mūsų – Jėzaus inkarnacija NU AKLĄ SUKŪRĖ SAVO TVARINĮ ŽMOGŲ, KAD PAČIAM TEKO APSIMESTI TUO KŪRINIU IR EITI JAM POSTRINGAUTI Į AKIS APIE ELGESĮ. BROKU DIEVO ESAME PASIRODO.(žr. 1 Kor 15, 14). Tik ne mums stebinti ir žavėti skirti Dievo stebuklai. Jo stebuklai yra ypatingas kalbėjimo būdas ypatingai žiniai perduoti. Antai Jėzaus prisikėlimas: Kristus nugalėjo mirtį ir prisikėlė, kad atvertų mums kelią į amžinąjį gyvenimą. TAI JAU TAMSTA DABAR GALI GYVENTI BET KAIP. JUK KRISTUS VISKĄ IR VISUS ATPIRKO. VISAS TAVO NUODĖMES IR SKAITYTI BIBLIJĄ, LAIKYTIS JOS NURODYMŲ NĖRA PRASMĖS - KAIP TU BESIELGTUM, KRISTUS VISAS KALTES ATPIRKO IR ATVĖRĖ KELIĄ Į AMŽINĄJĮ GYVENIMĄ. TAI KAM ČIA TAIP JAU PLUŠI? 

Vadovas visam gyvenimui 

Biblija ne pasakų, legendų ar mitų rinkinys. KUO REMIATĖS GERBIAMASAI? ISPANŲ TEOLOGO PUŽOLO DARBAI SAKO VISAI KĄ KITA - NT YRA LEGENDŲ, MITŲ RINKINYS IŠ FARAONŲ GYVENIMO. IR SAKO KONKREČIAI. Jos įvykiai tikri ir tikrai buvę. Jos atsakymai tikri ir teisingi, nes atitinka tikrovę. LABAI ŠAUNI IŠVADA. NUSIKALTĖLIO ATSAKYMAI TEISĖJUI YRA TIKRI IR TEISINGI, NES ATITINKA TIKROVĘ. O ir pagrindinė Biblijos tema ne vien religija siaurąja prasme, bet visa Dievo sukurta tikrovė. Todėl apie visą gyvenimą ir kalba: apie santuoką ir vaikų auklėjimą, apie valstybę ir požiūrį į ją, apie gamtą ir jos apsaugą, apie darbą, darbo santykius ir socialinę apsaugą, apie žemdirbystę, žvejybą, architektūrą, meną, muziką, seksą, erotiką, nusikaltimus, depresiją, pakylėjimą, džiaugsmą ir t. t. O patirtis rodo, kad Biblija gyvenime tikrai pasiteisina. TAIP, JI TAIP PASITEISINO, KAD SANTUOKA IR VAIKŲ AUKLĖJIMAS DABAR JAU YRA IDEALŪS, VALSTYBĖS IR JŲ SANTYKIAI YRA TOBULI, GAMTA IŠSAUGOTA IR KLESTI, ŽVEJYBA TOKIA, KAD ŽUVŲ GAUSĖJIMAS BEGALINIS, ARCHITEKTŪRA - TOBULUMO VIRŠŪNĖ, MENAS BEVEIK ŠIMTU PROCENTŲ TAMPANTIS KLASIKA, MUZIKA TOKIA IR JOS TIEK, KAD PAUKŠTELIAMS TEKS NUTILTI, SEKSAS IR EROTIKA KAIP TIK TOKIE, KOKIUS APRAŠO BIBLIJA, NUSIKALTIMŲ MAŽĖJA NENUMALDOMAI, DOMINUOJA TIK PAKYLĖJIMAS, DŽIAUGSMAS, O ANTIDEPRESANTŲ FABRIKAI BAIGIA BANKRUTUOTI Gyvendamas su Biblija gyveni tikrovėje! JŪS VIS DAR TEIGIATE, KAD PASAULIS PRASIDĖJO PRIEŠ 6000 METŲ? TAI VADINATE GYVENIMU TIKROVĖJE? NAIVU. 

Žmogaus portretas 

Biblija piešia ir labai realistinį žmogaus portretą. Viena vertus, išskirtinai pabrėžia žmogaus didybę ir orumą. Pasako, kad žmogus sukurtas panašus į Dievą, tik truputį žemesnis už jį. OI OI OI !!! KAIP SKAMBIAI APIE SAVE. SKRUZDE (ATSIPRAŠAU ŠIO PADARO UŽ PAVARTOTĄ PALYGINIMĄ), KUR LIPI? NUKRISI. IR TADA SKAUDĖS. LABAI (Ps 8, 6). Kad apdovanotas kūrybingumu ir galybe gebėjimų įvairiausiems darbams atlikti. Kad žmogus, kaip ir Dievas, yra bendraujanti, komunikuojanti būtybė, todėl gali kalbėtis ne tik tarpusavyje, bet ir su Dievu. IR DAR SU SAVIMI GALI KALBĖTIS. IR TAI JAM SEKASI LABIAUSIAI, IR GIRDĖTI SAVE SEKASI LABIAUSIAI. Taip pat ir Dievas gali žmogui atsakyti šiam suprantama kalba. Dėl minėtų ir kitų savybių, Dievas labai rimtai vertina žmogų, nemanipuliuoja juo, neverčia aklai paklusti, o leidžia ir netgi liepia viską patikrinti, išanalizuoti, išsiaiškinti. -NA TAIP DURNELI, ANALIZUOK, MOKYKIS, TIKRINK, NES NELABAI KOKS GAVAISI MANO DIRBTUVĖJE, - SAKO DIEVAS SAVO KŪRINĖLIUI.
Kita vertus, Biblija lygiai taip pat aiškiai pasako, kad žmogus yra sugedęs ir jo širdis pilna blogio TAI KĄ, ŠIKNIAU DIEVE, VEIKEI ,KAI MANE KŪREI? TURBŪT KAIRE RANKA DAREI, O DEŠINE KIAUŠINIUS KASEISI? Kad kiekvienas žmogus, skirtingai nuo visos kitos kūrinijos, pajėgus atlikti bet kokį įsivaizduojamą blogą darbą. Net patys kilniausi mūsų veiksmai prisisunkę egoizmo, pavydo ir pykčio. Taip yra dėl to, kad po nuopuolio suiro VAI KOKS GUDRUTIS DIEVAS. IR NUOPOLĮ NUMATĖ. KAD ĮDOMIAU BŪTŲ. O GAL DIEVAS NE VISAGALIS IR NE VISKĄ JIS SUKŪRĖ? ir sugriuvo mūsų santykis su Dievu. BLOGIUKĄ SUSIKŪRĖ SENELIS DIEVAS Mes nenorim, arba ne visai norim, kad mūsų Viešpats būtų Dievas. Visiškai arba bent jau dalinai norim gyvenimą tvarkytis patys. AHA, DIEVULIS DAR IR EGO TURI. DALINTIS NENORI. ACH KOKS!!!!
Biblija nieko nedailina, viską kloja atvirai. Ji tiesiai kalba apie karalių žmogžudystes ir paleistuvavimą TAI KĄ, SKYSTOS BLAUZDOS DIEVULIO VISAGALIO, KAD NEGALI SUSTABDYTI ŠIŲ JAM NEPATINKANČIŲ REIŠKINIŲ? (Dovydas); nenutyli išdavikų vardų (Petras). Matome, kaip Biblija stebėtinai realistiškai kalba apie tikinčiųjų gyvenimą – jie nėra visada švelnūs, be paliovos besišypsantys, vien gėrį ir nuolankumą spinduliuojantys angelai. Biblijos tikintieji yra normalūs TAI NORMALŪS AR NE? JEI NORMALŪS, TAI KOKIO BIESO DIEVAS PRIE JŲ KABINĖJASI? IR KAM ČIA RAUDI TU? žmonės, turintys daug gerų bei blogų savybių, patiriantys ir pakilimus, ir nuosmukius. Biblija kalba ne apie tobulus šventuosius EILINIS PSICHOLOGAS TAU PAAIŠKINS, KAD, JEI KALBĖSI APIE ŽMOGŽUDYSTES, O NE APIE GERUS DALYKUS, PASĖKOJE TURĖSI ŽMOGŽUDŽIUS, o apie melagį Abraomą, neryžtingąjį Mozę, nusivylėlį Jobą, apgaviką Jokūbą, moterų kolekcionierių Saliamoną, depresyvųjį Jeremiją, negalintį apsispręsti Tomą, vienišių Paulių.
Žodis apie kryžių
Dievas pats ėmėsi iniciatyvos užpildyti prarają tarp jo ir žmogaus. Tam jis į žemę atsiuntė savo Sūnų ir leido numirti už mūsų nuodėmes. IR KĄ? IR ŠŪDAS GAVOSI. NUMIRĖ, O NUODĖMIŲ NEMAŽĖJA. SIUNTĖ VELTUI. BŪTŲ DUKRĄ SIUNTĘS GAL GERESNI REZULTATAI BŪTŲ. Žeminanti mirtis ir provokuojanti, netgi nuolankumo reikalaujanti Geroji Naujiena išdidžiajam žmogui: tu niekaip neišsigelbėsi pats, nes visiškai priklausai nuo Dievo malonės. Užtat ir kalba Biblija apie panašius į mus, apie klystančiuosius, nevykėlius ir silpnuosius. Visi, net patys didžiausi tikėjimo didvyriai, priklauso nuo Dievo malonės.
Evangelija, žodis apie kryžių, šiandieniniam žmogui irgi tebera "papiktinimas" ir "kvailystė" (1 Kor 1, 23). "Gėris glūdi jumyse" arba "jūs visi teisingame kelyje" – štai kaip, atrodo, šiandien reikia kalbėti! Bet Biblija kalba kitaip, ne šitaip, nes ji ne žmogaus išradimas, todėl ne žmogus yra jos centras. Tai Dievas kalba su mumis, tai jis meta iššūkį ir provokuoja – visa tai vien vardan mūsų išgelbėjimo. Nes jis nenori, kad mes liktume tokie, kokie esame. Biblijos negalima skaityti neutraliai, dėl malonumo ar norint prapildyti senkančio religingumo išteklius, nes ji kelia labai radikalų ir asmenišką klausimą: ar tu nori pasitikėti pačiu savimi, ar tuo, kuris yra visiškai patikimas ir ištikimas – Dievu? NU BLYN, PASIRODO, KAD ŽMOGŲ IR BE ATMINTIES DAR SUKŪRĖ, IR DEBILĄ. KALA, KALA Į GALVĄ, O JIS KAIP DURNAS, TAIP DURNAS...

GERBIAMASAI, NEIMK PO PILNĄ. TAI TAU LABAI KENKIA.

Riebias raideles suklojo dievulis per dviejų smilių ryšį su personalinio kompiuterio mygtukais ir pasirašė trumpai: -  Age.


Rašyti komentarą >> Skaityti komentarus (6)
 
Vyras apie meilę
2012.01.14 HomoSanitus / Age
Sklando po pasaulį nuomonė tokia Visos kokybinės kategorijos „gerai“ ir „blogai“, „gėris“ ir „blogis“ turi prasmę tik esant absoliučiam atskaitos taškui, tai yra Dievui. Jeigu jo nėra, tai ir visos šios sąvokos netenka prasmės. O kai kam atrodo ir kitaip Meilėje yra prasmė ir be Dievo kaip išorinio objekto, be ne kaip alegorinės kategorijos. Meilę turi ir gyvūnai. Ji ne mažiau stipri, kaip pas žmones. Šuo gali būti kur kas labiau mylintis ir prisirišęs, negu jo „protingas“ šeimininkas. Meilė pagrindžia visų gyvūnų, pradedant paukščiais, elgesio optimizavimą ir tai yra jos prasmė. Bet tik pas žmogų šis pagrindas gali dažytis skirtinguose supratimuose sudėtingiausiais atspalviais. Iki tokio laipsnio, kad kartais meilės jau...
Pif paf, tra ta ta
2012.01.05 HomoSanitus / Age
Dažnas, skaitinėdamas HS portalą, pajunta, kad rašoma jame pasitelkus nelabai malonias intonacijas, ir neretai apie neigiamus dalykus. Pajutus tai, kartais imama komentuoti pradedant maždaug taip: „Nu HS paskaičius atrodo, kad pasaulyje yra vien tik blogis...“ Tie, kurie skaito nuosekliai HS ir smegenyse dar turi šiek tiek vingių, tie mato, kad čia yra ne tik kritikuojama, bet ir pateikiama kaip derėtų elgtis ar kaip turėtų būti. Tai esminis skirtumas nuo tų portalų, kuriuose tik mėgaujamasi neigiamais dalykais – tam, kad pritrauktų nesusivokiančius skaitytojus. Tiesą sakant,  žmonių pasaulis dabar išties yra virtęs šizofrenikų ir idiotų pasauliu. Kad tai pajusti, nereikia labai giliai raustis, užtenka kitu kampu pasižiūrėti į tik ką praūžusį masinį psichinio neįgalumo priepuolį – ...
 
Žemės plaučiai – ne miškai
2011.12.02 HomoSanitus / Age
Dar viena nesąmonė kalama į galvą mokyklose mūsų vaikams, o ir daugelio suaugusiųjų galvose ji užėmusi svarbią vietą, nes masinių informacijos priemonių pagalba visi žinome skrajojančią visuomenėje nuomonę, kad planetos plaučiai yra miškai, nes manoma, kad būtent jie yra pagrindiniai deguonies tiekėjai atmosferai. Tačiau realybė, kaip ir augalų fotosintezės atveju, yra kitokia nei yra projektuojama mums į galvą žaliųjų ir visokio plauko ekologų. Dosniausi  deguonies gamintojai ir tiekėjai gyvena visai ne sausumoje, o vandenyne ir be mikroskopo jų pamatyti neįmanoma, bet visų Žemės gyventojų gyvybės priklauso nuo jų veiklos. Niekas nesiginčija, kad miškus reikia saugoti ir tausoti, tačiau visai ne dėl to, kad jie yra tie išgarsintieji „plaučiai“. Todėl, kad tikrumoje jų indėlis į atmosferos...
Ko tikriausiai nežinojote
2011.11.14 HomoSanitus / R.J.
KO TIKRIAUSIAI NEŽINOJOTE APIE AUDINIŲ GAMYBOS PROCESĄ Šis straipsnis - ne mokslinė disertacija. Tai daugiau moralinio pobūdžio rašinys nei siekis ką nors įrodyti. Jo tikslas ne kritikuoti, o leisti įvertinti ir pasirinkti, kas priimtina. Vienok žinoti reikia, ir nemažai. Žmogaus veiklos padariniai yra ryškūs, o pasekmės dažnai nutylimos sąmoningai. Pavyzdžiui, kad pageidaujamos milžiniškos vištų krūtinėlės apsunkina paukščių kvėpavimą arba kad sunku dėti XXL dydžio kiaušinius, sužinojau daug vėliau nei pasirinkau sąmoningą gyvenimo būdą. Juk tokie procesai kaip pieno melžimas arba kiaušinių dėjimas atrodė labai natūralūs ir gyvybės (o gal sakyti sveikatos) nežalojantys. Tiesa, kadangi valgau mėsą, negaliu sakyti, kad esu nusiteikusi prieš žudymą. Priimu tai kaip...
 
Ten nebuvau, alaus midaus negėriau...
2011.08.20 HomoSanitus / Age
Vienas iš kvailiausių šiuolaikinio žmogaus užsiėmimų –  turizmas. Kai žmogus sudaro sutartį su turizmo agentūra ir tampa turistu, jis pasirašo sau nuosprendį būti idiotu, nes toks turistas – žmogus paviršutiniškas, važiuojantis į kitą šalį su bet kokiu tikslu, bet tik ne su tikslu pažinti tą šalį. Kaip organizuotas turistinis biznis Egipte, Tunise, Turkijoje...? Jose, viešbučiuose ir turistinėse vietose dirbtina beveik viskas – atvežti iš kitų šalių ir produktai, ir smėlis, ir augalija, laistymo įranga, aptarnaujantis personalas, lovos... Netgi į jūros baseinus pilama papildomai druskos, kad šie būtų labiau „jūriškesni“... Kelionės su turistinėmis agentūromis garantuoja, kad žmogus tikrai nepaklius į tą šalį, į kurią...
Athene
2011.07.22 HomoSanitus /
Unikali Visko teorija nuo Athene Jei kieno nors nuomonė skiriasi nuo mūsų, į smegenis paduodamos tos pačios medžiagos, kurios užtikrina mūsų išlikimą pavojingose situacijose. Šioje apsauginėje būsenoje labiau primityvi smegenų dalis įsikiša į racionalų mąstymą ir limbinė sistema gal blokuoti mūsų darbinę atmintį, fiziškai sukeldama mąstymo ribotumą. Anglų k.
 
Sapnas
2011.07.01 HomoSanitus / Martynas Jermolajevas
"Laikas pradeda egzistuoti tik tada, kai pradedi bijoti praeities" – Sūnau.. – tariau susirūpinęs. – Mes dabar kalbame tik dėl to, kad savyje visą laiką nešiau kibirkštį.. Niekada niekam neleidau išplėšti iš savęs gyvybinės kibirkšties, kurią vadinu „Naująja Vizija“. Tai mintis, kuri man leido toliau alsuoti šios Nuostabios planetos oru, nepaisant bjaurios kasdienybės. Manau, kad atėjo laikas perduoti šios minties raidos rezultatą ir tau. Kaip man šią žinią perdavė mano tėtis, jam jo tėtis, ir taip per kartų kartas, taip šią Žinią turėsi išklausyti ir tu. Tai gyvybiškai svarbus pasakojimas, legenda, kurios paplitimas įtakos, ar pasaulis toliau eis tiesiai į pražūtį ir atsidurs sąvartyne, ar jo gyventojai pradės puoselėti...
Tik pirmyn!
2011.04.03 HomoSanitus / Lilah Dabar
Labas! Tau rašau. Dėl ko? Nes  mums  nu-si-bo-do . Pataikiau? Staigiai rendez-vous. Kodėl?  Kad VYKTŲ. Siūlau nieko naujo. Eilinį (?) kartą perbėkim, kas aišku.  Čia ne straipsnis ir aš ne dievo motina – o kas. Lįsk man į smegenis – jei nori. Žinom: vienintelis būdas patirti, kur įteka upė, – įšokti. Bet olei!  - laikas veikti: „Tu nori dabar?.. Nes galim daryti...Bet matai, reik prisėst.“ mik mik.  - DARYSIU  VAIKĄ  SU  TAVIM  TADA,  KAI  PASAKYSI  MAN,  KOKS  GAUSIS. mik mik. Baisu? Revoliucija. Užmigau su ja vakar - ryte nebebuvo.  Spjoviau. O kada?! Taigi reikia tepti sumuštinį, laužytis, šlapintis. Be to ji visada sugrįžta - priklausoma. Kad ir vakar, taip rimtai sukalbėjom. Juk reikia...
 
Ritualas
2010.12.29 HomoSanitus / Martynas J.
Turbūt dar neatsirado civilizuotame pasaulyje toks individas (kalba eina apie mūsų "moderniąją" civilizaciją – nepamirškit, pasaulis daugiabučiais ir stadionais neužsibaigia), kuris nebūtų dalyvavęs šiame rituale. Diena iš dienos, valanda iš valandos mes jį atliekame. Paros laikas ne toks svarbus – aukojame jam rytą, dieną, atiduodame jam  net  vakarą. Su šiuo ritualu paliekame namus, su juo išeiname į darbą, mokyklą, darželį, na, ir į mišias be jo neišsiverčiama. Šio ritualo metu mes stebim savo herojus, po to važiuojam kažkur jų sutikti ir sveikinti.. (dėl ko?). Dabartinio mūsų gyvenimo didžiąją dalį laiko nusineša šis ritualas. Su tokiomis ilgomis "treniruotėmis" ir praktikomis, atrodo, kiekvienas turėtų patapti Šamanu.....
Tu nesi kvailas, ir tai ne tavo kaltė
2010.12.09 HomoSanitus / RB
Derrickas Jensenas išgarsėjo savo solidžiomis nefantastinėmis knygomis, pvz., „Endgame”. Vakarų civilizacija jose lyginama su šeima, kurioje nuolatos patiriama prievarta. Autorius tvirtina, kad mums reikia griauti šią kultūrą visais įmanomais būdais.  Kartu su Karen Tweedy-Holmes jis išleido knygą „Thought to exist in the wild”, kurioje atskleidė skausmingą zoologijos sodų ir nelaisvėje laikomų gyvūnų kasdienybę. Dar vienoje knygoje - „Resistance to empire” - pateikiami jo maištingieji interviu su kitais aktyvistais. O „What we leave behind”, parašytoje kartu su Aric McBay, jausmingai ginčijamasi apie atliekų, gyvybės ir mirties idėjas. Visai neseniai Jensenas atsidavė fantazijos pasauliui ir, bendradarbiaudamas su Stephanie McMillan, išleido...
 
Vieno asmens politika
2010.10.05 HomoSanitus / Laimis Žmuida
Mums vis bandoma įteigti, jog politika yra ne vieno žmogaus užsiėmimas. Politika - tai žmonių, o ne žmogaus veiklos sfera. Politika - tai visuomenės gyvenimo organizavimas ir reguliavimas. Kurią politinę formą bepaimtume - socializmą, komunizmą, monarchiją, demokratiją, oligarchiją - visur yra valdomasis objektas, kuris suponuoja, jog turi būti ir reguliacijos mechanizmai. Trumpai tariant politikoje visada yra reguliuojantys ir reguliuojami. Politikais vadinami reguliuojantys ar nors kokią įtaką kitiems darantys asmenys. Asmens, kuris žiūri televizorių, augina morkas arba dirba šaltkalviu politiku nevadiname, nes jie nei pavieniams asmenims, nei socialinėms grupėms jokios sąmoningos įtakos nedaro, t.y. nevykdo jokio politinio veiksmo. Taip suprantant politiką anarchizmas atsiduria klausimų kryžkelėje. Ar anarchija vis dar gali būti laikoma...
Tiktai klausimas
2010.09.26 HomoSanitus / AGE
Kurio tikėjimo šalyje buvo sukonstruotas populiariausias pasaulyje ginklas „Kalašnikovo automatas“? Kurio tikėjimo šalyje buvo sukonstruotas ginklas su besivartančiomis kulkomis M-16? Kurio tikėjimo šalyje buvo išrasti miltukai, kuriuos sutrumpintai vadina DDT? Kurio tikėjimo šalyje buvo sukurta pirmoji atominė bomba? Kurio tikėjimo šalyje labiausiai paplitusi narkomanija? Kurio tikėjimo šalyje labiausiai klesti prostitucija? Kurio tikėjimo.... Kurio... Ku... O jie mano, kad jie žalieji...
 
Po to, kai vėliavos buvo nuleistos
2010.05.11 HomoSanitus / Age
nuleidome ir kotus (ta proga straipsnis papildytas) Švietė saulė.  Sėdėjau miške įrengtoje poilsiavietėje ir klausiausi kaip poruojasi paukščiai. Gražus procesas. O svarbiausia – labai muzikalus. Ir iš kur tokia tos muzikos įvairovė imasi, kai jis šokinėja apie ją? O paskui pradėjo smulkiais lašeliais lyti ir danguje pasirodė vaivorykštė. Žiūrėjau į ją, gėrėjausi ir paskutinių dienų įvykių pasekoje mintis jos spalvotame fone ėmė formuoti hermafrodito atvaizdą... Vyras su moters smegenimis. Kaip jums toks derinukas? Ar norėtumėte, kad jūsų laukiamas vaikas toks būtų? Juk šaunu – „Two in one!“. Pokštas? Visai ne. Visiška realybė. Šis procesas jau vyksta. Ne vienas šimtmetis ir ne du. Tik jo šaknų pastebėti dauguma...
Fin
2010.04.13 HomoSanitus / Andrius Virbičianskas
Tai mano paskutinė rašliava šiame puslapyje (www.zeitgeist.lt – HS pastaba). Artimiausiu metu visos teisės bus perduotos asmenims, kurie norės toliau kuruoti šį www.zeitgeist.lt tinklapį. Tolimesnio intereso jį prižiūrėti nebeturiu. Galbūt, kažkam įdomu, kodėl? Norint į tai atsakyti, reikia grįžti į pradžią, į pirmą dieną, kai paleidau šį puslapį. Tada, kaip ir dauguma Zeitgeist žiūrovų, buvau šokiruotas esamos pasaulinės situacijos. Džiugu buvo pajausti, kad tuometinės mano idėjos puikiai sutapo su Zeitgeist skleidžiamomis idėjomis. To pasekoje, pradėjau rašyti daug straipsnių ta tema… Labai greitai puslapis įsivažiavo. Buvau pakviestas net į radiją ir pravesti LUNI paskaitos. Iškart po to sekė puslapio praplėtimas. Tai yra: forumo paleidimas, bandymai versti filmus ir rengti...
 
Pavėluotai, bet apie Velykas
2010.04.12 HomoSanitus / Laimis Žmuida
“Pasakyk kas tavo draugai ir aš pasakysiu, kas tu toks” – sako lietuvių liaudies patarlė. Na, aš turiu visokių draugų, bet jei taip pradėtume procentaliai skaičiuoti, tai mane supa absoliuti beviltiškai nepataisomų tinginių dauguma. Tinginys tinginiui padeda nieko nedarydamas Anksčiau man galvą tekdavo sukti ką čia parašius į savo tingėjimo tinklaraštį. Kuo toliau, tuo galvą sukti reikia mažiau. Pasiskaitė mano draugai tinklaraščio ir kaip atsivėrė jų sielos tinginystei, tai tik spėk aprašinėt. Vietomis net mane patį pralenkia. Bet tai gera proga pasitempti man. Teisingiau ne pasitempti, bet dar labiau atsipalaiduoti. Tinginystėje juk viskas atvirkščiai nei darbo pasaulyje. Konkurencija čia suprantama kaip kuo didesnis nieko neveikimas. Ir padėti vieni kitiems galime tik nieko...
Gyvenimas yra žaidimas
2010.04.01 HomoSanitus / Andrius Virbičianskas
Net nežinau nuo ko pradėti. Išties, noriu pasakyti, kad šia tema bijau rašyti. Labai bijau. O kodėl, sunku pasakyti. Galbūt dėl to, kad bijau, jog nepavyks suprantamai perteikti minties, kuri mano galvoje jau keletą mėnesių ir niekaip nedingsta ir net nenurimsta. Tai kažkas tokio, kas tiesiog privalo būti išsakyta… Pabandysiu. Tai nebus vienas straipsnis (ar kaip mėgstu vadinti – rašinėlis). Šią temą aš noriu paversti kažkuo, kas galbūt žmonėms padės susivokti gyvenime. Man tai kažkodėl labai svarbu… “Gyvenimas yra žaidimas” – tai kertinė mintis. Būtent iš jos gvildensiu absoliučiai bet kokią mūsų gyvenimo situaciją. Kaip ir matote, žodžiai paprasti, tačiau jų reikšmė, kaip pasistengiu parodyti, yra labai ir net labai gili. Ar kada bandėte į savo...
 
Protas kaip džinas
2010.03.06 HomoSanitus / Artūras Lingaitis
Ar tu esi geras? Ne, aš nesu geras. Ir tu  nesi geras. Ir jie nėra geri, ir jūs nebe...     Iliuzija universali. Iliuzija gali būti ir šaldytuvas, ir meilė, ir... Įsigijus šaldytuvą, iliuzija dingsta, tas pats nutinka ir su trokštama meile. Tas pats nutinka ir su kitais mums taip reikalingais daiktais. Iliuzijos nuolatinė užduotis - dingti,  mat begalinėje eilėje laukia kitos, sekančios iliuzijos... Ar tu myli savo tėvą? Niekada neturėjau tokios iliuzijos, bet klausimas įdomus...Vienintelį ir paskutinį kartą bandžiau su savo tėvu pasikalbėti apie meilę...  dvi valandos po jo mirties. Tiesą pasakius, ir dabar galvoju – ar jis apskritai kada buvo gyvas...    Kada pirmą kartą iš tikrųjų suvokiau, jog esu blogas, nutariau leistis į kilnų žygį – supratau, kad...
Mokykla žudo kūrybiškumą
2010.02.23 HomoSanitus / Age
Kenas Robinsonas gimė 1950 m., Liverpulyje (Anglija), septynių vaikų darbininkų šeimoje. Būdamas ketverių susirgo poliomielitu, kuris po komplikacijų pavertė jį neįgaliu (įvyko kojų atrofija). Tačiau šeima visokeriopai skatino jį toliau lavintis ir neleisti ligai riboti jo gyvenimo. Taigi jis nenuleido rankų ir 1981 m. Londono universitete gavo filosofijos mokslų daktaro laipsnį.   Prasidėjo karjera, daugiausia švietimo srityje. K. Robinsonas susilaukė daugybės įvertinimų, išleido keletą knygų, tarp jų „The Element: How Finding Your Passion Changes Everything“, „Out of Our Minds: Learning to Be Creative“ ir „The Arts In Schools“. Šiuo metu, su žmona Marie-Therese gyvena Los Andžele (JAV).   Šioje paskaitoje charizmatiškasis Kenas Robinsonas gyvai ir su geroka...
 
Grįžk
2010.02.17 HomoSanitus / Martynas J.
Šiais laikais galime sutikti begales žmonių, kurie iki gyvo kaulo yra užknisti kasdienybės. Tokie žmonės bando ją kuo ryškiau, įvairesnėmis spalvomis nuspalvinti. Vieni eina į naktinius klubus, antri į sporto klubus (tikėdamiesi, kad ten įgaus amžiną jaunystę ir sveikatą) , treti ieško religijų, manydami, kad rado gyvenimo „grindis“ , dar kiti išsigelbėjimo ieško darbe ar karjeroje, ir galiausiai, tie, kurie nori rasti tikrojo gyvenimo skonį. Tuos pirmus sieja iš pažiūros nepanašus, tačiau vienas ir tas pats tikslas – rasti kažkokį siauro pobūdžio užsiėmimą, kuris atitrauktų dėmesį nuo organizmo poreikių, prašymų.. grįžti. Paklausite, kur grįžti? Juk mes esame čia, esame savo namuose, miestuose. Juk darbai kaip ir nudirbti, vaikai paimti iš darželių,...
Logikos pradmenys
2010.01.26 HomoSanitus / Artūras Lingaitis
                                                              ...........be teisės versti į anglų ir kitas arabų kalbas. Prieš mane su rankiniu bagažu rankose  eilėje laukia  kelios pagyvenusios moterys juodais apdarais. Nors veidai uždengti čadromis, amžių ir lytį nustatyti nėra sunku. Kūno kompleksija bei nusiaunami batai prieš antiteroristinę patikrą – puikus „link'as“.  Pats  avalynės nusiavimo ritualas gana komiškas, mat prie tikrinimo zonos jokių kėdžių. Moterys viena už kitos pasilaikydamos,...
Paieška
Prisijunkite Facebook'e
 
Tas, kur per dieną aktyvus kaip bitė, stiprus kaip jautis, dirba kaip arklys ir vakare namo pareina pavargęs kaip šuo, turėtų pasitarti su veterinaru – labai didelė tikimybė, kad jis yra asilas.
Kinų filosofas Čang Ing Ju
Forumas
HS Forumo taisyklės
(4 pranešimai)
paskutinis 2014-08-28 23:55:59
Bendrieji sveikatos klausimai
(40 pranešimai)
paskutinis 2014-03-03 18:24:44
Apie viską-NUOMONIŲ KOKTEILIS
(19 pranešimai)
paskutinis 2013-03-16 11:12:27
Animizmas
(2 pranešimai)
paskutinis 2011-05-19 14:24:54
Naujausi komentarai
Anita Martina
2015-06-21 16:42:11

Mintis
2015-06-21 13:42:22

Reikia
2015-06-21 12:29:50

Išmintis
2015-06-21 11:15:01


2015-06-20 18:26:54


2015-06-20 17:29:26

Bet
2015-06-17 22:04:54

Tomas
2015-06-13 00:43:23

Straipsnis
2015-06-11 21:39:14


2015-06-11 18:45:02

Mrs Paula
2015-06-11 00:27:32

Asta
2015-06-10 16:18:42

Autoriui
2015-06-09 23:17:25

join the illuminati today
2015-06-08 04:00:27

Content protected by
CopySpace Premium
 
2008-2011 (c) Homo Sanitus        E-valdymas: HexaPortal
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės