Apie projekt? Homo Sanitus Animizmas Angelina Zalatorien? Kambarys Nr.9 Forumas
Turinys

Darbas Vilniuje
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
nuo 2008.09.01
Biota ir aplinkos kaita
2008.11.16Komentarai (0)
"Biota ir aplinkos kaita"

Turinys
ĮVADAS .......................................................................................................................................5
Mečislovas Žalakevičius
1. GYVOSIOS GAMTOS ADAPTYVUMAS IR JOS PRISITAIKYMO PRIE
ANTROPOGENINIŲ POKYČIŲ GALIMYBĖS (TEORINĖ STUDIJA) ..................................... 8
Edmundas Lekevičius
1. Įvadinė dalis: organizmų prisitaikymas prie aplinkos kaip kasdienis reiškinys.......................... 8
2. Kai kurios pradinės sąvokos ............................................................................................................. 10
3. Individualios reakcijos į aplinkos pokyčius.................................................................................... 16
4. Adaptacijos procesai populiacijose .................................................................................................. 31
5. Rūšių įvairovė ir ekosistemų stabilumas......................................................................................... 49
6. Bandymai kurti bendrąją adaptacijos teoriją.................................................................................. 58
7. Ekosistemų prisitaikymo prie klimato kaitos galimybės .............................................................. 67
Padėka..................................................................................................................................................... 76
Literatūra................................................................................................................................................ 77
2. GLOBALI KLIMATO KAITA IR ORGANIZMŲ CHEMOEKOLOGINĖS
SĄVEIKOS – AUGALŲ ANTRINIAI METABOLITAI, SĄVEIKOS TARP
GAMINTOJŲ IR VARTOTOJŲ ......................................................................................................... 79
Vincas Būda, Violeta Apšegaitė
1. Pirminiai ir antriniai metabolitai ..................................................................................................... 79
2. Augalų antriniai metabolitai, jų funkcijos ir struktūros................................................................ 79
3. Antrinių metabolitų ekologinis vaidmuo........................................................................................ 94
4. Aplinkos veiksnių įtaka augalų antriniams metabolitams..........................................................100
5. Žinių apie organizmų chemoekologines sąveikas svarba globalios klimato kaitos
poveikio prognozavimui..................................................................................................................... 110
Literatūra .............................................................................................................................................. 111
3. GLOBALIOS KLIMATO KAITOS POVEIKIS AUGALŲ IR VABZDŽIŲ
TARPUSAVIO SANTYKIAMS ........................................................................................................117
Sandra Radžiutė
1. Didėjančios CO2 koncentracijos aplinkoje poveikis augalų ir vabzdžių tarpusavio
santykiams............................................................................................................................................ 118
2. Dažnėjančių sausrų poveikis augalų ir vabzdžių tarpusavio santykiams.................................. 124
3. Temperatūros poveikis augalų ir vabzdžių tarpusavio santykiams............................................129
4. Suminis didėjančios CO2 koncentracijos, dažnėjančių sausrų ir kylančios temperatūros
poveikis augalų ir vabzdžių tarpusavio santykiams.........................................................................133
Literatūra .............................................................................................................................................. 135
4. GLOBALIOS KLIMATO KAITOS POVEIKIS SĄVEIKOMS TARP ŽYDINČIŲ
AUGALŲ IR JŲ APDULKINTOJŲ ...................................................................................................137
Laima Blažytė-Čereškienė
1. Sistema augalas-apdulkintojas........................................................................................................ 137
2. Abiotinių veiksnių įtaka augalų žydėjimui.................................................................................... 138
3. Temperatūros įtaka žiedų kvapo sklidimui................................................................................... 145
4. Abiotinių veiksnių (CO2 ir UV-B) įtaka žiedų nektaro gamybai ...............................................146
5. Klimato pokyčių įtaka vabzdžiams apdulkintojams ....................................................................148
Literatūra .............................................................................................................................................. 156
5. GLOBALIOS KLIMATO KAITOS ĮTAKA VABZDŽIAMS, KURIEMS ANGLIES
DIOKSIDAS YRA SVARBUS UOSLĖS SIGNALAS .....................................................................159
Gražina Vaitkevičienė
1. CO2 – kaip uoslės signalo savybės ................................................................................................. 159
2. Vabzdžių CO2 jutimo sistemos ypatumai...................................................................................... 160
3. CO2 jutimas esant padidintam jo kiekiui atmosferoje.................................................................164
Išvados .................................................................................................................................................. 170
Literatūra .............................................................................................................................................. 171
6. GLOBALI KLIMATO KAITA IR VABZDŽIŲ FEROMONAI .............................................173
Gražina Vaitkevičienė
1. Temperatūros pokyčiai ir feromoninė komunikacija .................................................................. 173
2. Tiesioginis ozono poveikis vabzdžių feromonams ...................................................................... 173
3. Atmosferinio anglies dvideginio ir ozono koncentracijų padidėjimo pasekmės
vabzdžių feromoninėms sąveikoms ................................................................................................... 174
Literatūra .............................................................................................................................................. 180
7. GLOBALAUS ATŠILIMO POVEIKIS VABZDŽIŲ BIOLOGINIAMS CIKLAMS ..........182
Vidmantas Karalius
1. Fenologiniai vabzdžių ciklų pokyčiai............................................................................................. 182
2. Fenologinių pokyčių grėsmės ekosistemoms ............................................................................... 186
Išvados .................................................................................................................................................. 196
Literatūra .............................................................................................................................................. 196
8. GLOBALIOS KAITOS POVEIKIS ŽUVŲ IŠTEKLIAMS IR TVARUS ŽUVŲ IŠTEKLIŲ
VARTOJIMAS ....................................................................................................................................197
Rimantas Repečka
1. Globalios kaitos poveikis žuvų ištekliams..................................................................................... 197
2. Tvarus žuvų išteklių vartojimas...................................................................................................... 205
Literatūra .............................................................................................................................................. 210
9. PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS GLOBALIOS KLIMATO KAITOS SĄLYGOMIS: NAUJA
GRĖSMĖ ........................................................................................................................................212
Gediminas Valkiūnas, Jadvyga Grikienienė, Romualda. Petkevičiūtė, Gražina Stanevičiūtė, Asta
Križanauskienė, Virmantas Stunžėnas, Rasa Binkienė, Jurijus Komisarovas, Liuda Kutkienė

1. Parazitinių ligų plitimo prognozė ekologinės parazitologijos požiūriu.................................... 212
2. Globali kaita ir kraujasiurbių dvisparnių bei erkių platinamos ligos ....................................... 215
3. Globali kaita ir virusų, bakterijų bei kitų parazitų sukeliamų ligų plitimo grėsmė ................ 219
4. Molekulinė parazitinių ligų diagnostika ...................................................................................... 225
5. Parazitinių ligų diagnostikos laboratoriniai metodai ................................................................. 229
Literatūra .............................................................................................................................................. 236
INFORMACIJA APIE AUTORIUS.................................................................................................238

Rašyti komentarą >> Skaityti komentarus (0)
Paieška
Prisijunkite Facebook'e
 
Kartą žmogus vėlai
grįžo iš darbo namo - kaip paprastai, pavargęs ir suirzęs. Tarpduryje jis
netikėtai išvydo bemindžikuojantį savo penkiametį sūnų.
-Tėti, ar galiu
tavęs kai ko paklausti?
-Aišku. Kas gi nutiko?
-Tėti, o kiek tu
uždirbi?
Tėvui tai buvo netikėta.
-Tai ne tavo reikalas! – pasipiktino
jis. – Kodėl tu tai nori žinoti?
-Tiesiog šiaip - reikia. Pasakyk prašom,
kiek tu uždirbi per valandą?
-Na, bus apie 500. O ką?
-Tėti… - sūnus
pasižiūrėjo į jį iš apačios į viršų labai rimtomis akimis. – Tėti, ar tu
galėtum
man paskolinti 300 ?
-Tu klausei manęs tik tam, kad aš duočiau tau pinigų
kokiam nors idiotiškam žaislui? – suriko tėvas. – Žygiuok greičiau į savo
kambarį ir gulkis miegoti!.. Negalima gi būti tokiu egoistu! Aš dirbu visą
dieną, grįžtu nusivaręs nuo kojų, o tu taip begėdiškai elgiesi.
Mažylis
tyliai nuėjo į savo kambarį ir užsidarė jame. O jo tėvas taip ir liko stovėti
tarpduryje niekaip negalėdamas išmesti iš galvos sūnaus prašymo. „Kaip jis
išdrįso klausti manęs apie atlyginimą, o po to - prašyti pinigų?"
Praėjo
kiek laiko. Tėvo širdis atlėgo, ir jis pradėjo svarstyti kiek kitaip: "Gal jam
iš tiesų reikia nusipirkti kažką svarbaus. Velniai nematė tų 300, juk jis manęs
niekad iki šiol nėra prašęs pinigų„.
Kai jis įėjo į vaiko kambarį, sūnus jau
buvo lovoje.
-Sūneli, tu dar nemiegi? – paklausė jis.
-Ne, tėti. Tiesiog
guliu,- atsakė berniukas.
-Aš, atrodo, buvau šiurkštus su tavimi,- tarė
tėvas. – Man buvo sunki diena ir aš tiesiog nesusivaldžiau. Atleisk man. Štai
pinigai, kurių tu prašei.
Berniukas atsisėdo lovoje ir nusišypsojo.
-Oi,
ačiū, tėveli! – sušuko jis netverdamas džiaugsmu.
Po to jis pasirausė po pagalve ir ištraukė iš ten dar
keliolika suglamžytų banknotų. Tėvas, pamatęs, kad vaikas jau turi pinigų, vėl
įsiuto. Mažylis sudėjo visus pinigus į krūvą, kruopščiai perskaičiavo kupiūras,
ir po to vėl pakėlė akis į tėvą.
-Kam tu prašei manęs pinigų, jei tu jų
turi? – nesusivaldė tėvas.
-Todėl, kad aš jų turėjau nepakankamai. Tačiau
dabar yra tiek, kiek reikia,- atsakė vaikas. – Tėti, čia - lygiai penki šimtai.
Ar aš galėčiau nusipirkti valandą tavo laiko? Prašau, ateik rytoj iš darbo
ankstėliau – aš noriu, kad tu pavakarieniautum kartu su mumis.

Istorijos
moralas?

Moralo nėra. Tiesiog norėjosi priminti, kad mūsų gyvenimas yra
per trumpas, kad visą jį atiduotume darbui. Mes neturime leisti laikui nelyg
smėliui išbyrėti tarp pirštų, nei mažos jo dalelės nepaskiriant tiems, kas iš
tikrųjų mus myli - patiems artimiausiems žmonėms.
Jei rytoj mūsų nebeliks,
mūsų kompanija gana greitai suras, kuo mus pakeisti, ir tik šeimai tai bus iš
tikrųjų didelė netektis, apie kurią bus prisimenama dar labai ilgai.

Pagalvokite apie tai – juk neretai darbui mes atiduodame kur kas daugiau
laiko nei šeimai.


Nežinomas autorius
Forumas
HS Forumo taisyklės
(4 pranešimai)
paskutinis 2014-08-28 23:55:59
Bendrieji sveikatos klausimai
(40 pranešimai)
paskutinis 2014-03-03 18:24:44
Apie viską-NUOMONIŲ KOKTEILIS
(19 pranešimai)
paskutinis 2013-03-16 11:12:27
Animizmas
(2 pranešimai)
paskutinis 2011-05-19 14:24:54
Naujausi komentarai
Anita Martina
2015-06-21 16:42:11

Mintis
2015-06-21 13:42:22

Reikia
2015-06-21 12:29:50

Išmintis
2015-06-21 11:15:01


2015-06-20 18:26:54


2015-06-20 17:29:26

Bet
2015-06-17 22:04:54

Tomas
2015-06-13 00:43:23

Straipsnis
2015-06-11 21:39:14


2015-06-11 18:45:02

Mrs Paula
2015-06-11 00:27:32

Asta
2015-06-10 16:18:42

Autoriui
2015-06-09 23:17:25

join the illuminati today
2015-06-08 04:00:27

Content protected by
CopySpace Premium
 
2008-2011 (c) Homo Sanitus        E-valdymas: HexaPortal
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės