Apie projekt? Homo Sanitus Animizmas Angelina Zalatorien? Kambarys Nr.9 Forumas
Turinys

Darbas Vilniuje
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
nuo 2008.09.01
Surašymas
Pagrindinis / Animizmas / Turinys / Valstyb? / Surašymas

"Į visuotinį gyventojų surašymą pro pirštus pažiūrėję ir statistikų neįsileidę ar susirašyti atsisakę gyventojai gali sulaukti sankcijos – jiems gresia nemaža bauda.

Nesusirašę ar atsisakę susirašyti gyventojai rizikuoja savo piniginės turiniu, nes Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta atsakomybė už vengimą dalyvauti visuotiniame gyventojų surašyme. Gresianti maksimali bauda siekia 1 tūkst. litų."
(straipsnio viename Lietuvos miesto laikraščio ištrauka)

Kitaip mąstančių komentarai viešoje erdvėje:

Valstybė, kuri vienpusiškai, subjektams nepageidaujant dalyvauti akcijoje, ir todėl vienpusiškai grasinanti taikyti sankcijas bei šitaip susidoroti su gyventojais yra represorė ir išnaudotoja. Juk ji puikiausiai žino, kad vidutines pajama gaunantis pilietis negalės tokios baudos susimokėti. Tai gali valstybės vagys ir ji pati. Todėl tokiomis sankcijomis ji stengiasi išlaikyti liaudį paklusnią. Bizūno politika. Krachas Lietuvai. Amoralu ir gėdinga. Valstybinis valdymas visiškai supuvęs ir sugędęs. Ar Lietuva turi šalies išgyvenimo ir klestėjimo strategiją? Neturi. Statistai užsiima ne tuo, kuo reikia ir švaisto be reikalo šalies pinigus. Juk bieko daugiau jie nemoka. Surinkti iš tūkstančių nepageoidavusių susirašyti baudas tėra tebūtų įteisintas neteisibis ir amoralus aktas. Tai tas pats, kas pakarti tuos tūkstančius miesto aikštėje - vieša egzekucija (tik civilizuota forma) Žmonės atsikvošėkite, pagaliau ir įsikirskite, kas ir kaip jus valdo. Ogi civilizuoti barbarai. Be dvasios, be išminties ir be išmanymo.

Tai parodo tik, kas valdo šalį - statistai. O statistinis protas mąstymu nepasižymi. Kaip toks protas gali įvertinti kas yra teisinga o kas, ne? Statistai yra represyvūs parazitai. Valstybė be galvos. Valstybę valdo parazituojančios galvos.

Lietuvoje galioja tik valstybės teisė. Konstutucija yra deklaratyvi.

O demokratija yra ta pati vergvaldystė, tik pakeitusi formą, darykitės išvadas, žmonės...jūs tebesate vergai...

Statistikos departamentą reiktų uždaryti kaip visiškai ydingą instituciją.

Susirašyti nubėgo ne žmonės, o banda...
 
ar tamsta manote, kad žmogus, nepageidaujantis dalyvauti šioje akcijoje, turi buti drausminamas? Tik degradavęs mentalas ieško kaip susidoroti su nieko blogo nepadariusiu, o tik nesutinkančiu.

tai profilaktinbe akcija padresuoti tautą, kad neužmirstu kas valdo, pastimuliuoti baimės instinktą.

Gal jie remiasi kjokiu nors kitu įstatymu? Nors šiaip panašu, kad statistams reikia kaip nors pateisinti savo egzistenciją...kaip ir daugumai institucijų...

statistus reikia atleisti, jų paslaugos tautai nereikalingos.

Ši surašymo akcija yra tautos paklusnumo patikrinimas. Žmonės, įsivertinkite patys, kas esate, jei įvykdėte šią komandą.

Susirašyt ar nesusirašyt, turi būti kiekvieno sąžines reikalas, o ne įstatymo, kuris nėra joks teisingumas, prievarta.

Palikit žmones, duokit jiems ramybę, žmonėms jūsų nebereikia.

žmonės, ugdykite savąjį sąmoningumą ir savižiną, valstybė ir statistai gali valdyti tik nesąmoningą avinų bandą, issiugdę sąmoningumą, suprasite, kad sitos valstybės su statistiniu protu jums nebereikia.

Statistai prasilenkė su pačia teisingumo esme. Jiems teisingumas ir teisė yra sankcija.

Statistinis protas - intelekto liga. Lietuvoje proto krizė. Proto ir sveikos nuovokos nebėra.
Mieli, žmonės, kol būsite valdomi, tol nieko gero nebus. Valdykitės patys, tik tada ne jūs būsite valdomi valstybės ir statistų, bet patys valdysite. O dabar išeina, kad valdo kaip nori jus - per visus galus.

Žmonės, kurie esame sąmoningi ir turime sveikos nuovokos, mūsų yra daug, būkime vieningi savo kasdieniniuose veiksmuose ir sprendimuose, juk net nepažindami vieni kitų, mes savo veiksmuose ir sprendimuose galime buti vieningi dėka sąžinės ir logoso proto balso.

Ta proga statistai sumanė tautiečių pinigo susišluot...juk galėtų būti simbolinė 10 Lt bauda, KAS NUSTATĖ ĮKAINIUS, KAS TAS TEISINGUOLIS, KURIS PAMATAVO VERTES? PLĖŠIKAS IR VAGIS.

Žmonės, tie, kurie esame samoningi ir valingi, sekime šią akciją iki pabaigos ir neissiskirstykime; jeigu valstybė imsis sankcijų ir represuos musu tautiečius, susivienykime, parodykime, kad mūsų yra daug ir apsiginkime nuo priešingų teisingumo esmei valstybės ir statistų veiksmų, kviečiu, susiprotėkime pagaliau ir parodykime, kad Lietuvoje yra žmonių, kurie pasižymi sveika nuovoka, sąžine ir sveika valia.

mano pareigas man diktuoja sąžinės balsas; žmonės, kurie negirdi savo sąžinės balso, vykdo bet kokias jiems primetamas pareigas ir nesvarsto, nes tik gilią sąžinę ir nuovoką turėdamas žmogus turi ir teisingumo nuovokos jausmą; manoji sąžinė man sako, kad tik abipusiu įsipareigojimu grindžiama sąžinė yra teisinga ir vykdytina geravališkai; bausti ir represtuoti lojalius ir geravalius piliečius, nenusižengusius teisingumui ir nenusikaltusius būtų nusižengimas tiesai ir teisingumui; tokie ketinimai rodo esant ydingą intelektą ir ydingą sąžinę;

Mieli žmonės, valstybė dėl tokių savo neteisingų veiksmų ir savivalės turėtų atsiprašyti Lietuvos žmonių, pareikalaukime.

Šis surašymas ne tautai, o interesų grupuotėms reikalingas.

Gerbiama Gražina Sebeckienė šneka į eterį ir nežino ką. Lietuvą valdo nežinantys protai. Štai tokie protai ir kuria tariamus ir realius baubus. Mieli žmonės, pažvelkite, tik žmogiškasis sociumas apniktas valdymo problemų. Nereikia bijoti gyventi ir sugyventi patiems. Laikas paleisti biurokratinę valdininkiją. Teisingas yra tik Visatos valdymas. Iš tiesų tik Visata valdo pasaulį, o valstybinis biurokratinis aparatas vis į didesnę proto krizę klimsta.

„elektroniniu būdu susirašė 1,039 mln., paprastu - 1,551, taigi viso 2,590 mln. Statistikos departamentui trūksta 20 proc. iki gyvenamąją vietą deklaravusiųjų skaičiaus. Klausimas, kiek deklaravusiųjų nebegyvena Lietuvoje. Sunku patikėti, kad surašinėtojai nerado ar nesusikalbėjo su daugiau nei puse milijono gyventojų. Jų greičiausiai ir pėdos ataušusios..." ...panašu kad jau valstybė kalbasi ir tariasi tik pati su savimi, požymis išsiderinusio nebeįgalaus proto, reikia leisti tam protui nunykti ir numirti, o ne šerti pinigais, kurių ji taip įnirtingai net ir šiuo atveju gviešiasi. Gaišenos turi stipti, o ne čiulpti kraują iš sveikų ir gyvybingų lastelių.

Valstybininkai prarado realybės jausmą ir nebesuvokia nei ką daro, nei ką šneka. Žino tik tie, kurie iš šio "renginio" susišlavė pinigų...

„DĖMESIO. Įstatymais pagrįsti komentarai yra panaikinami. Pats įsitikinau. Nuo kada Statistikos departamentas yra priskiriamas toms tarnyboms, kurios įstatymiškai gali pačios skirti pinigines nuobaudas? LR piliečio asmeniniai duomenys apie jį patį ir apie jo turimą turtą yra saugomi LR KONSTITUCIJOS, ASMENS DUOMENŲ ĮST.,ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJOS ir kt. įstatymų. Jie matot, garantuoja duomenų slaptumą atsiųsdami iš darbo biržos bedarbį, kuriam aš savo noru privalau pateikti asmens duomenis. Tai nėra savanoriškas surašymas, jeigu grasinama baudomis. AŠ TURIU TEISĘ RINKTIS - PATEIKTI DUOMENIS AR NEPATEIKTI. Statistikos departamentas duomenis apie mane gali gauti Registrų centre, VRM, Sodroje ir kitose institucijose, bet be mano sutikimo tą daryti draudžia LR įstatymai. Įstatymai, ginantys žmogaus asmens duomenis, informuoja, kad piliečiai saugotų savo konfidencialius asmens duomenis nuo pašalinių asmenų ir nuo tarnybų, kurioms pateikti tuos duomenis nėra įstatymiškai būtina. Statistikos departamentas šioje situacijoje per prievartą, grasindamas baudomis, reikalauja, kad piliečiai pateiktų asmens duomenis. Jeigu tam tikra tarnyba skirs man nuobaudą už tai, kad atsisakiau pateikti savo asmeninius konfidencialius duomenis, aš kreipsiuos į teismą. Surašymas yra savanoriškas, o ne privalomas.“

Statistikos departamentas nusižengė Teisingumui ir turi būti patrauktas teisinėn atsakomybėn.

Žmonės, Statistikos departamentas vykdo aferą. Be valstybės tarnybų sutikimo to daryti negalėtų. Valstybė pati elgiasi antikonstituciškai. Iš vienos pusės deklaruoja konstituciją, iš kitos pusės nebaudžiamai jos nepaiso. Ši afera pademonstravo realų valstybės santykį į žmones. Jiems reikia mūsų pinigų ir klusnumo. Jie yra išnaudotojai. Statistiko departamento paslaugos Lietuvai nbereikalingos. Statistai užsiima ne tuo, kuo reikia.

Kiek valstybės vyrų principingai įvertino ir pasisakė apie Statistikos departamento veiksmus? Jei tokių nebuvo, vadinasi valstybę valdo ne sąžiningas intelektas, o degeneruojantys protai.

Kiek Statistikos departamentas tam reikalui paėmė pinigų, ir kur tie pinigai nusėdo? Reikia atlikti tyrimą ir įvertinti, kokios sumos nutekėjo į "subjektų" kišenes. Paprastai panašiais projektais pridengiamas didžiulis pinigų nutekėjimas į tų subjektų sąskaitas.

Valstybės vyrai komentaruose nepasisako. Visi vaizduoja, kad nieko nepastebi. Štai jums, mielieji, ir pilietinės sąmonės egzaminas.

Statistikos departamentas nusižengė įstatymams ir išvaistė pinigus. Tai valstybinio masto afera.

Už tokiais neatsakingais pareiškimais keliamą visuomenei erzelį ir sąmyšį Statistikos departamentui turi būti iškelta teisinė atsakomybė. Maža to, kad ši valstybinė įstaiga pažeidė įstatymus, dargi įžūliai grasina baudomis visuomenei, pati būdama ta pažeidėja. Toks Statistikos departamento nesąžiningumas ir grubus įstatymų nepaisymas privalo būti įvertintas, o atsakingi asmenys privalo viešai prisiimti asmeninę atsakomybę ir už tai atsakyti. Ir nevaizduoti, kad atsiliepimų visuomenės po šiuo str. neskaitė bei neapsimetinėti, kad tauta jiems nepasakė ir jie negirdėjo. Tauta reikalauja Įvykdyti Teisingumą. Jeigu Statistikos departamentas nesugeba įvertinti savo užmačių ir veiksmų, tą turi padaryti Įstatymas ir Teisingumas.

"Nesurašyti mokės baudas" yra tyčia ir neatsakingai paleista "antis". Už neteisingus ketinimus, neatitinkančius Teisingumo ir Įstatymo atsakingi pareigūnai privalo viešai prisiimti asmeninę atsakomybę. 

Statistikos departamento ketinimai ir veiksmai yra valstybinio masto pačios valstybės nekontroliuojama savivalė. Pati valstybė turėtų iš savęs už tai pareikalauti atsakomybės ir stoti Teisingumo ir Įstatymo akivaizdoje kartu su pareigūnais, kurie priiminėjo sprendimus ir juo įgalino vykdyti.

Statistokos departamentas turi atsakyti ir už tai , kad vykdydamas neteisingumą, neteisingiems tikslams naudoja ir masinės informacijos priemones. Tokio pobūdžio neteisėtų ketinimų viešas demonstravimas yra nusikastamas ir baustinas.,

Rašyti komentarą >> Skaityti komentarus (40)
 
Natūrali SODRA
2011.04.25 HomoSanitus /
Iki galo nesuvoktas didžiulis kiekis informacijos  galvoje pavojingas – jis užaugina  jos turėtojui nimbą, matomą tik jam pačiam, bet dažniau – aplinkiniams matomą šizofreniją. „Tomas yra vis plačiau Lietuvoje atrandamas ir pripažįstamas unikumas, eruditas, Vilniaus polimath'as (πολυμαθής - studijavęs labai daug mokslo sričių, mokslininkas universalas), poliglotas (studijavęs virš 10 kalbų) ir senųjų kalbų žinovas, autodidaktas, andragogas, teologas, Seimo patarėjas, tikra "vaikštanti enciklopedija", skaitantis plataus tematinio spektro paskaitas organizacijoms ir visuomenei.“ Apie ką čia? Apie kokį Tomą  čia rašoma? O gi apie naująjį pranašą Tomą Girdzijauską. Va kaip jis atrodo: Kas pakels...
Redas Diržys:
2011.02.10 HomoSanitus / Redas Diržys
Lukrecijus TUBYS „Žmonėms aš siūlau gyventi pagal savo sukurtą absurdą, o ne pagal kažkieno primestą. Taip daug smagiau“, - sako Alytaus dailės mokyklos direktorius Redas Diržys. Ar mūsų visuomenė socialiai atsakinga? Tokį sudėtingą klausimą bandys išnarplioti pašnekovas, tačiau atsakymas toli gražu nebus konkretus ar lengvai suvokiamas.    - Ką turime daryti, kad gyventumėme socialiai atsakingoje visuomenėje?   - Kas tai yra? Ką mes tuo įvardijame? Manau, jog socialiai atsakinga visuomenė - tai visuomenė, kurioje nėra valdžios. Visuomenė, kurioje nėra valdžios institucijų. Pas mus taip tikrai nėra. Mūsų valdžios institucijos labai stiprios. Žmonės dabar yra labai socialiai neatsakingi, prastai organizuoti, dar labiau skaldomi į atskiras grupes. Manau, tai labai bloga situacija ir ji dar vis...
 
Dar kitos nuomonės apie deklaruojamas nuomones
2011.02.07 HomoSanitus / Age
Kiekvienas, manantis kiek kitaip nei straipsnyje "Atgal į gamtą, kaimą ar akmens amžių" atsakinėję,  parašė apie jų  atsakymus kitokią savo nuomonę  skirtinga spalva. Pradžioje teks perskaityti tai, kas parašyta didesnėmis ir stačiomis juodomis raidėmis, o po to pasvirusiomis ir spalvotomis.(HS) Nežinau, kokia yra ir bus iš šio straipsnio nauda. Ne rėkavimais ir deklaracijomis kažką pasiekti galima, bet stabiliu darbu. Esamoje mūsų situacijoje ekologiški tik tie siūlymai, kurie ne skatina, bet riboja populiacijos dauginimąsi. Atgal į gamtą, kaimą ar akmens amžių Jau pats pavadinimas yra kvailas – taip išeina, kad mes lig šiol gyvenome ne gamtoje, bet kokiam nors kosmose. Ar įmanoma gyventi ne gamtoje? Įmanoma, pavyzdžiui, kosminiame laive kokiame nors Paistalų...
Penki atsakymai į anketą apie ekogyvenvietes
2011.02.04 HomoSanitus / RB
Savo pašto dėžutėje radau laišką su prašymu atsakyti į kelis klausimus, susijusius su ekologija. Man nesunku – paminkiau klaviatūrą ir surašiau ką galvoju. Tačiau vėliau pagalvojau, kad nenoriu likti anoniminiu apklausos dalyviu ir apibendrintu skaičiumi lentelėse. Kaip kažkas sakė, apklausomis besiremianti statistika yra tik manipuliacija lavonais, nes joje nebelieka gyvo žmogaus. Tokie šiandien yra mano trumpi atsakymai. Atsakykite ir jūs.   1. Kaip tau dabar atrodo ekologinė padėtis Lietuvoje – ar yra prošvaisčių, nuopuolių, gerėjimo? O pasaulyje?   Apskritai ekologinė padėtis Lietuvoje dar pusė velnio, lyginant su kitomis kapitalizmo logikai pasidavusiomis šalimis. Bėda ta, kad ekologija po truputį virsta tik dar viena preke globalaus kapitalizmo lentynoje, o kai tai galutinai...
 
Kaimiečių intelekto koeficientas didesnis
2010.09.14 HomoSanitus / Laimis Žmuida
"Kaimo vietovių vaikams dantyse vidutiniškai susikaupia apie 0,5 mikrogramų švino grame, miesto vietovių - apie 3 mikrogramus grame, švinu užterštoje aplinkoje - apie 10 mikrogramų grame ir daugiau." - rašoma vadovėliuose. Ką mums tai reiškia? O gi nieko, kol neišgirstame tolesnių teiginių. "Intelekto kokybės (IQ) testai tapdavo statistiškai patikimai nepatenkinami, palyginus su kontrole, kai dantyse švino koncentracija būdavo didesnė kaip 8 mikrogramai grame. Kai vaikų dantyse švino būdavo mažiau nei 2,5 mikrogramo grame, IQ testai būdavo patikimai patenkinami." Kitaip tariant, jūsų vaiko mentalitetas ne taip gerai vystosi kaip galėtų vystytis, jei persikraustytumėte į užmiestį. Tačiau ar verta vien dėl vaiko intelektualinių sugebėjimų kraustytis iš...
Kas iš tikrųjų yra politinė katastrofa?
2010.09.01 HomoSanitus / Laimis Žmuida
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ministre-atsisakymas-dalyvauti-afganistane-butu-politine-katastrofa.d?id=36008591 Vakar krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė pareiškė, kad mes privalome kariauti Afganistane. Tas karas kainuos brangiai, o Lietuvos žmonės privalo finansuoti šį karą. Kitokiu atveju, tai bus "tam tikra politinė katastrofa" - teigė ministrė. Pamąstykime kartu kurioje vietoje čia yra katastrofa. Kariuomenė akivaizdu yra toks dalykas, kuris turėtų ginti savo šalį nuo priešų. Ginti šalį nuo priešų - štai kariuomenės pagrindinis uždavinys. Ir mes visi sutinkam, kad tokia kariuomenė reikalinga, juk ginti mus nuo priešų yra geras ir skatintinas dalykas. Kitas galimas variantas - kariuomenė gali būti puolamoji. Ji gali užpulti kitą šalį. Tokių...
 
Gėjai kultūrą ar kultūra gėjus?
2010.05.06 HomoSanitus / Artūras Lingaitis
"Žmogaus biologija ne tik mokslinė disciplina, tai greičiau natūralus   žingeidumas apie vieną iš įdomiausių gyvūnų mūsų planetoje"                ...
Kodėl aš mečiau mokslus
2010.04.01 HomoSanitus / Andrius Virbičianskas
Šiais laikais, išsilavinimas yra laikomas vienas iš svarbiausių dalykų norint turėti sėkmingą ir gerai susiklosčiusi gyvenimą. Su juo asocijuojama karjera, pinigai ir saugumo jausmo užtikrintumas. Visi, tarsi tikisi, kad tie keturi ar daugiau mokslo metų, suteiks kažkokį pagrindą po kojomis. Deja, turiu nuliūdinti – taip toli gražu nėra. Visą tai, kuo jus tikite yra tik akių dūmimas. Niekas už jus jums nesuteiks aukščiau išvardintų dalykų. Ir tiesa pasakius, man keista, kaip galima galvoti, kad turėtų? Man keista matyti, kaip žmonės deda tiek vilčių į mokslus. Visi jie tikisi, kad tai jiems atneš turtus ir sėkmę. Bet gi juk tai absurdiškas požiūris. Taip sakau todėl, kad žinau, jog daugybę žmonių pasiekė nesuvokiamas aukštumas, tiek pripažinime, tiek turtuose be daugybės metų...
 
Valstybingumas – dirbtinai sukurtas žmonių vergovės pateisinimas
2009.12.18 HomoSanitus /
Ar vergui svarbios jo teisės?
2009.11.21 HomoSanitus / Age
Žmogaus teisės. Apie jas daug kalbama. Kalba ir tie, kurie mažai ką apie jas išmano, kalba ir tie, kurie nori jomis pasinaudoti, kad pasiektų kažkokius nelabai švarius savo tikslus, kalba ir tie, kurie yra nuoširdūs ir suvokia žmogaus teisių idėjos prasmę. Paskutiniųjų ne tiek jau daug. Iš kur gi kilo žmogaus teisių koncepcija? Žmogaus teisių idėja susiformavo kaip žmogaus ir valstybės santykiavimo didžiulės neigiamos patirties rezultatas. Didžioji dauguma mūsų kultūros žmonių mano, kad civilizuotoje visuomenėje būtinas valstybės institutas, o visuomenė be tokio instituto negali egzistuoti ir vystytis. Klausimas tiems, kurie taip mano: o kaip gi mes be tos valstybės vystėmės iki civilizacijos sukūrimo? Chaotiškai ir anarchijoje ar pagal kažkokius dėsnius ir tvarką? Pirmiau tapome žmonėmis ir sukūrėme...
 
Nobelio taikos premija – už nieko nedarymą
2009.11.06 HomoSanitus / Laimis Žmuida
Jūs turbūt suprantate, kad ne aš vadovauju Nobelio premijos komitetui, bet, turbūt, taip pat suprantate, kad be manęs 2009 metų Nobelio premija už taiką nebūtų įteikta dabartiniam JAV prezidentui Barackui Obamai. Kas drįstų paneigti, jog Nobelio komiteto vadovas Thorbjornas Jaglandas neskaito mano rašinių apie tingėjimo filosofiją? Jis ne tik skaito, bet ir giliai priima mano pasaulėžiūrą į savo širdį. Ir ne tik jis, bet ir visas Nobelio komitetas. Greičiausiai mano tekstai yra slapta verčiami į norvegų kalbą. O gal net į anglų. Bet dėl pastarosios abejoju, nes jeigu T. Jaglandas tikrai persiėmė mano idėjomis, tai jis tikrai nesivargintų su anglų kalba, o reikalautų norvegiško vertimo. Šiaip ar taip 2009 metų Nobelio taikos premiją gavo Barackas Obama. Už ką? O gi už nieko neveikimą. Barackas Obama pats mano...
Naujoji laisvės samprata
2009.07.06 HomoSanitus / Laimis Žmuida
Atsakas į N. Vasiliauskaitės straipsnį “Tvarka, teisingumas ir laisvė“ “Šiandien yra pirmoji mano laisvės diena. Pagaliau ištrūkau iš didžiausio pasaulyje kalėjimo – Sovietų sąjungos. Ir štai pagaliau aš laisvėje – Europos sąjungoje.” (Ištrauka iš jaunojo anarchisto dienoraščio) Protesto kultūra – tai požiūris iš spintos Jums turbūt pasirodys keista kaip išėjimas iš didesnės erdvės (Sovietų sąjungos plotas 22 402 200 km²) į mažesnę (Europos sąjungos plotas – 4 324 782 km²), t.y. perėjimas į 5 kartus mažesnę erdvę gali būti laikomas išėjimu į laisvę… Tačiau jeigu jūs to nesuprantate, tai greičiausiai jūs esate klaustrofobai, t.y. bijote mažų patalpų. Lifte nėra blogai, tamsiame...
 
Ką veikia pasaulio
2009.03.28 HomoSanitus / Age
Visada yra du pasaulio vaizdai. Vienas, beveik tikras, kurio stengiamasi niekam nerodyti, bet daug teisingiau atspindintis realybę (nuo kurios dažniausiai plaukai stojasi piestu ne tik ant galvos). Antras, kuris brukamas per visas masinės informacijos priemones (nuo jo irgi plaukai šiaušiasi, bet tik dėl kitos priežasties, nei pirmuoju atveju), tam, kad avių banda ramiau bindzinėtų aptvare – ėstų tai, kas priklauso, spiruotų laiku ir smulkiai, ir perdaug garsiai nebliautų. . Laikas   vėliau   ar   anksčiau   parodo   kuo   buvome   šeriami. Tas pats anglų kalba: . .
Darbas pavojingesnis už atominę bombą
2008.12.26 HomoSanitus / Vaidas Norbutas
Viskas dėl nežinojimo Daugkart skaičiau puikią Jono Markūno knygą „Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti“ ir atmintin įsirėžė viena iš daugelio jo puikių minčių – žmonės ir žmonija labai daug kenčia dėl nežinojimo. Perfrazuodamas pasakyčiau taip: nežinojimas, nenoras žinoti, blogo darymas žinant beveik visų didelių nelaimių, bėdų, ligų ir net katastrofų priežastis. Nežinom, kad NET saikingas alko-tabako nuodų vartojimas padaro didelę žalą, abortais žudom vaikus motinų įsčiose, o tuo pačiu savo geneologinį medį, ateitį ir norim laimės. Nors gyvenam pertekliuje, matome žurnalistų sukurtą krizę... Kas bus? Mirsim iš bado? Nebus darbo? Dirbti baisiai nenorim, o darbo netekti bijom. Paklauskim savęs kas mums svarbiau – darbas, kur darbdavys žemiau už...
 
Vienatvė skruzdėlyne pagal L.Ž.
2008.12.23 HomoSanitus / Laimis Žmuida
Skelbimas: Vienišas vyras susipažintų su vieniša moterimi tikslu sukurti vienišą vaiką. Praeitais metais Vilniuje, o šiemet jau ir Kaune mačiau tokius DYDELIUS žalius plakatus autobusų stotelių pavėsinėse. Plakatuose nupieštas žmogelis. Jis ruošiasi žudytis. Ir didelėm raidėm skaitytojas raginamas pakalbėti su tokiais žmonėmis, nepraeiti pro šalį, atkreipti į juos dėmesį. Supratau, kad ir Vilnius, ir Kaunas pagaliau tapo didmiesčiais. Kaimo ar mažo miestelio žmonės gi pažįsta vienas kitą, sveikinasi, jie nėra vieniši. O didelio miesto žmogus jau susvetimėjęs ir nebežino net, kas gyvena jo daugiabučio kituose aukštuose. Keista - kuo daugiau žmonių sukiši į vieną vietą, tuo jie pasidaro vienišesni. Kuo daugiau žmonių aplinkui, tuo vienišesnis esi savo...
Graikija: kapitalistai ir antisocialistai kelia balsą
2008.12.17 HomoSanitus / Laimis Žmuida
Šis straipsnis yra atsakas į politologo Tomo Bitino straipsnį "Graikija: tinginiai ir dykaduoniai kelia galvas" išspausdintą "Lietuvos žiniose". Politologas neteisingai teršia tinginių ir dykaduonių vardą bei neatsakingai argumentuoja vartodamas emociškai "įkrautus" žodžius: "utopija", "parazitavimas", "anarchistai", "komunistai", "socialistai". T. Bitino tekste daugiau nepamatuotų kandžių emocijas užkabinančių išsireiškimų nei protingos argumentuotos kalbos. Pirma, politologas neteisingai apšaukia tinginius ir dykaduonius parazitais bei suverčia jiems kaltę dėl įvykių Graikijoje. Kur matyta, kad tikras tinginys ir dykaduonis dėtų didžiules šimtametes pastangas vien tam, kad sukurtų tokią grandiozinę kapitalizmo sistemą...
 
Darbokratija - populiariausia valdymo forma
2008.11.12 HomoSanitus / Laimis Žmuida
Vergai atsirado kartu su civilizacija Tik prasidėjus civilizacijai atsirado ir vergai. Ar pamenate Egiptą? Faraonas, žyniai... vergai, vergai, vergai. Graikija - demokratijos tėvynė, laisvės tėvynė. Bet laisvais piliečiais buvo tik tam tikra vyrų rūšis. O kiti buvo vergai. Romoje - vergai. Tarpupy - vergai. Vėliau vergus imta vadinti tarnais. Taip padaryta, kad jie nesukilinėtų. Kaip įdomu - tarnas, tai juk ne vergas. Jis jau laisvesnis. Kai kurie tarnai turi žemės, turto, pinigų. Paskui atsirado vis garbingesnių tarnystės formų - guvernantė, liokajus. O vergai, žinoma, norėjo tapti nors kiek laisvesniais. Jie mielai tarnaudavo nors ir už dyką. Nereikėjo nei vergvaldžių. Šiais laikais vergvaldžiu tapo pinigai. Visi klauso pono pinigo ir patys mielai dirba visus vergo darbus. Sekretorės, valytojos... Dabar jau net ir ne sekretorė, o...
Skyrybų ekologija
2008.11.06 HomoSanitus / Laimis Žmuida
Kiekvieną dieną norisi pradėti gyventi iš naujo, bet ne kiekvieną dieną pavyksta susirasti su kuo. Skyrybos kenkia planetai! Gyvenkite draugiškai. Kas sieja skyrybas ir ekologiją? Žinoma, juokais galima susieti bet ką su bet kuo, tačiau kai apie skyrybų ir ekologijos ryšį pradeda šnekėti rimti mokslininkai ir jų straipsnius išspausdina rimti akademiniai žurnalai, tai ateina laikas suklusti. Nejau tikrai gali būti koks nors ryšys tarp šių dalykų? 2007 metais JAV Nacionalinės mokslų akademijos darbų žurnale PNAS (December 18, 2007 vol. 104 no. 51) pasirodė Mičigano universiteto ekologijos profesoriaus Jianguo Liu ir jo kolegės Eunice Yu straipsnis "Skyrybų poveikis aplinkai". Autoriai įrodo, jog kartu gyvenantys sutuoktiniai sunaudoja žymiai mažiau energijos, nei išsiskyrusi pora....
 
Kokios ekonomikos norime?
2008.11.04 HomoSanitus / Laimis Žmuida
Besivystanti ekonomika Šiuolaikinė ekonomika yra besivystanti ekonomika. O tai reiškia, kad šiandien gyvename geriau nei vakar, o rytoj gyvensime geriau nei šiandien. Žinoma, ekonomikos kreivėje būna ir nuosmukių. Būna krizių, depresijų, infliacijų... Kartais "šiandien" gyvename blogiau nei "vakar". Tačiau jei žiūrėsime iš ilgalaikės perspektyvos, tai matysime, kad ekonomikos kreivė visada kyla. Su mažais nuosmukiais, bet visada kyla. Modernioji ekonomika niekada nepralaimi ir visada eina tik į priekį. Anksčiau žmonės tikėjo dievais, dabar tikima ekonomika. Ekonomika yra moderniosios kultūros dievas. Ir ja taip aklai tikima, kad ji nėra net kvestionuojama. Jūs pabandykite kam nors pasakyti, kad ekonomikos vystymasis nėra gerai, kad geriau yra turėti mažesnį BVP, kad gal geriau turėti...
Darbokratija - piramidinis valdymo modelis
2008.11.03 HomoSanitus / Laimis Žmuida
Darbokratija yra režimas, kuris yra apraizgęs visą pasaulį. Žinoma, kažkas valdo mus šituo režimu ir pabandysime išsiaiškinti kas. Bet apie tai vėliau. Dabar užtenka suprasti, kad visas pasaulis yra valdomas piramidės principu. Nuo seno valdovai atsistodavo ant piramidės viršaus, matydavo savo pavaldinius ir juos kontroliuodavo. Žinoma, ne patys. Jie pasiųsdavo žemesnę klasę ar grupę žmonių, kad šie valdytų dar žemesnę klasę, kad ta valdytų dar žemesnę klasę, kuri valdydavo mases. Ir kiekviena vidurinė klasė galvodavo, kad ji yra valdančioji ir tuo džiaugdavosi. Taip iš tiesų ir buvo, nes jie valdydavo žemesnę už save klasę. Tačiau nutylima, kad jie ne tik valdydavo, bet ir juos pačius kažkas valdydavo. Jie galėdavo suprasti kad ir juos kažkas valdo, kad tuos valdančiuosius irgi valdo ir taip visa...
Paieška
Prisijunkite Facebook'e
 
Nei persivalgymas, nei badas nėra gerai, kai peržengi gamtos numatytą saiko ribą.
Hipokratas
Forumas
HS Forumo taisyklės
(4 pranešimai)
paskutinis 2014-08-28 23:55:59
Bendrieji sveikatos klausimai
(40 pranešimai)
paskutinis 2014-03-03 18:24:44
Apie viską-NUOMONIŲ KOKTEILIS
(19 pranešimai)
paskutinis 2013-03-16 11:12:27
Animizmas
(2 pranešimai)
paskutinis 2011-05-19 14:24:54
Naujausi komentarai
Anita Martina
2015-06-21 16:42:11

Mintis
2015-06-21 13:42:22

Reikia
2015-06-21 12:29:50

Išmintis
2015-06-21 11:15:01


2015-06-20 18:26:54


2015-06-20 17:29:26

Bet
2015-06-17 22:04:54

Tomas
2015-06-13 00:43:23

Straipsnis
2015-06-11 21:39:14


2015-06-11 18:45:02

Mrs Paula
2015-06-11 00:27:32

Asta
2015-06-10 16:18:42

Autoriui
2015-06-09 23:17:25

join the illuminati today
2015-06-08 04:00:27

Content protected by
CopySpace Premium
 
2008-2011 (c) Homo Sanitus        E-valdymas: HexaPortal
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės