Apie projekt? Homo Sanitus Animizmas Angelina Zalatorien? Kambarys Nr.9 Forumas
Turinys

Darbas Vilniuje
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
nuo 2008.09.01
Mano laikrodis
2012-05-17 01:54:36
jau stoja amen, girdite, tuktuktuk tu...........................................................................
Ir mano laikrodis
2012-05-16 13:44:37
stovi, o aš guli grabe gražus kaip kurva, o laikas nuo to nė kiek nestoja...kiekvienas durnius gali buitinį laiką sustabdyti, Ramešai Balsekarai, o jūs sustabdykite visatos laiką, kuris sukasi smegenėlėse, tuomet ir šnekėsimės rimčiau...
Nu pzd,
2012-05-16 11:33:03
Beveik nėr kaip gyventi. Viskas aplinkui užkrėsta vėžį varančios kultūros ir tokių pat charių. Rasti bent vieną normalų variantą neįmanoma, nekalbant jau apie save. Ir vyniotis nėra kur. Kaip ant baslio pamautas gyvenimas be jokio išganymo.
Kita vertus,
2012-05-15 18:18:31
bepigu pasaulio šventeivoms išvedžioti “nusidėjėliams” apie visko netobulumą, ant kurio viskas ir nurašoma. Bet jūs pabandykite nurašyti meilės esmę ir pasakyti, kad dievas visa sukūrė ne iš pilnos meilės, ne iš viso proto, ne iš viso atsidavimo, neva netobulai…tačiau toks gandas po pasaulį nesklando. Sklando gandas, kad dievas tobulas ir taškas, nors jis būtų idiotų idiotas. Neva idiotizmą sukūrė dievas, o idiotizmas kuria idiotus. Bet apie dievą negražiai kalbėti juk negalima. Reikia gražiai ir kultūringai. Ir štai jūs kuriate nuostabiai melagingą kultūrą, kurią vadinate savo pažanga ir investuojate pinigus ir energiją kurdami melagingus įvaizdžius taip eskaluodami melą apie neva tokią dievo valią ir nieko čia nepakeisi, kol jos neužtvindys pasaulinis tvanas...
Tau
2012-05-15 13:48:16
patogi anemiška ir idiotiška kūrinija. Su ja galima daryti bet ką, o ji mosuos vėliavėlėmis tau ir tavo reitingams, kokie žemi jie bebūtų...Aš bijau tavęs ir nepasitikiu, nes esu tau neparankus.
2012-05-15 13:41:18
tau rašau laiškus, o tu nesiteiki atsakyti. Dangstaisi visokiais makaronščikais Ramešais Balsekarais...
2012-05-15 13:35:43
negaliu sukurti nei dangaus nei žemės. Tegaliu stovėti to akivaizdoje. Tai vienintelis mano tikras veiksmas. Ar kam nors jis yra skriauda? Ar aš tave skriaudžiu? Tad kodėl tu, būdamas toks didingas, negali apsieiti neteikdamas man skriaudos, nekankindamas? Kodėl negali tik žiūrėti ir nieko neveikti, kol negali ko nors labiau be kančios? Jeigu aš, būdamas mažas, galiu tai suvokti, kad tai įmanoma, galiu jausti to išganingą poreikį, kodėl tu, leidi sau tenkinti tokias dideles ambicijas, neturėdamas pakankamos nuovokos. Tai yra nusikaltėliška.
Dieve,
2012-05-15 13:21:22
negerbiu tavęs ir tavo visagalybės, nes negerbi tu.
Jeigu
2012-05-15 13:12:27
aš esu dievas, sugalvojęs kurti, turiu numatyti ir garantuoti pradžią, kuri yra pasigėrėtinas gėris , eigą, kuri irgi yra pasigėrėtinas gėris, bei iš to išplaukiantį pasigėrėtiną rezultatą. Jeigu aš esu dievas, vadinasi ir visavertis. O jei ne, tuomet kas aš toks. Jeigu to negaliu, turiu nekurti, nes ne pasaullis turi prasmę, o blogis ir kančia neturi jokios prasmės. . Jeigu aš esu dievas, vadinasi ir visavertis. O jei ne, tuomet kas aš toks.
Dėl
2012-05-15 12:18:06
netobulumo
Dėl netobulimo
2012-05-15 12:17:31
kyla blogis, todėl netobulumas nėra pasiteisinimas net dievui.
Kur
2012-05-06 02:38:08
pasislėpti nuo šio Dievo pasaulio?????
susipykęs su Dievu
2012-05-01 14:04:09
Aš tai nieko nė iš nieko nenoriu ir nereikalauju. Bet va, pabandyk tu nepildyti pasaulio, t.y. Dievo norų, ohoho, koks spaudimas iš jo pusės sukils, ir traiškys, traiškys, kol gyvas esi, kol mirtis išvaduos...Čia taip neišeina galvoti, kad tu sau, o Dievas su savo pasauliu - sau. Būti pasaulio vergu ir skandintis religinėje euforijoje, neįmanoma, jei turi smegenis ir savimonę. Jei visi tai turėtų, šio pasaulio nebūtų...Šio pasaulio sąranga, kaip ir eilinio biznio. Paleidžia kokį mėšlą į apyvartą, ir jokio skirtumo praryji tu jį ar ne. Po tavęs vis tiek ateis armija idiotų ir jį nupirks. Taip ir su pasauliu. Kai susiorientuoji, kas prie ko, ant kulnų tau lipa nauja puskvaišių generacija. Štai ir galvoju, kodėl tas Bombėjus toks "dvasingas'. Aš va, kur beeičiau, aplink mane nė vieno išminčiaus. Turbūt labai nedvasingas esu.
balsas
2012-04-30 11:41:42
Tu zuiki čia perdaug nekalbėk ir nelįsk į Dievo biznį, o tai nupis tave su kokiu rąstgaliu be jokio perspėjimo :)
Taigi
2012-04-30 10:49:35
pats jis knygas rašo, nors į knygynus nepataria eiti, ir priklauso religinei bendruomenei iš kurios ir gyvena, į video eterį irgi įlindęs,reklamuojasi. O religijos kaip ir bet kuri pasaulietinė veikla yra egoistinės. Kadangi žmogus yra socialinė būtybė, ir sociumas jam yra būtinas, kad galėtų išgyventi, pasitraukti iš jo neįmanoma, tačiau gyventi su juo - irgi, kai radikaliai įsigilini į dalykus. Arba reikia veidmainiauti. Atvira širdis to negali. Konfliktas neišvengiamas, nes kitokia nei pasaulio laikysena, iššaukia to pasaulio priešiškumą akimoju, nes pasaulis susidūręs su kitokiu mąstymu reaguoja agresyviai ir nedraugiškai. Pasauliui labai patinka murkdytis ten , kur jis murkdosi ir dangstytis tuo, kad nieko nevyksta be Dievo valios. Ratas užburtas gaunasi... Senis gali kalbėti, nes priklauso religinei bendruomenei, kuri yra jo pečiai...
balamutas
2012-04-30 08:12:43
Ir kodėl aš būtinai turiu ko nors norėti? Aš nieko nenoriu. Man yra gera nieko nenorėti. Viisus norus žmogui pripučia aplinka, tas vadinamasis Dievas, kuris pagal senį yra vienintelis veikėjas. Tai ko čia dabar taip blogai visiems darosi? Žmogus yra aplinkos produktas, aplinkos rezultatas, nieko iš savęs jis neturi. Man yra gera nieko nenorėti. Ko nori medis, vėjas, žvaigždės? Bet aš esu priverstas norėti, nes mano skrandis kiauras, ir niekas negali jo užlopyti, ir aš kenčiu, būdamas priverstas tenkinti primetaus norus. Jūs manote, kad patys ko nors norite? Manote, kad sexsualinis noras yra jūsų paties? Gerai pagalvokite. Jūs esate lyg už virvutės tampoma ir šokdinama marionetė. Pabandykite atsiplėšti ir pasaulis išgaruos lyg dūmas. Panorėsite, kad jis būtų, ir jis vėl bus. Tačiau ar verta norėti tokio pasaulio kaip šis... Aš esu laimingas kai nieko nenoriu, nes jei nenori, vadinasi tavyje nėra stokos, vadinasi tu esi pilnatvė, om.
balamutas
2012-04-30 07:50:23
O tai tipo dievui galvos neskauda dėl to, kas ant tos žemės darosi? O gal jos neturi jis? Tipo ne jūsų daržas, ne jūsų ir pupos? Arogantiška gan pozicija. Koks jau ten gyvenimas teka tam Bombėjui, masinė psichozė, o ne gyvenimas tai ...O ką tas senis daro? Sako nesikišt į visuomenę, o pats tai aiškina, kišasi vadinasi. Tai tegu pats daro, ką ir sako, tegu palieka Dievui tas avis ir gyvena su savo norais, nes dabar išeina, kad šneka viena, o daro kitaip, o daro todėl, kad be sociumo jis tesiog neišliktų...juk be sociumo reiktų visą pragyvenimą pačiam pasirūpint, net batus reiktų pačiam pasidaryt ir skudurus pasisiūdint...Todėl tenka pamokslauti, nebūtų durnių, nebūtų ir pamokslininkų, ar daug miške matėt zuikių pamokslautojų, va jie tai tikrai gyvena pagal kosmoso įstatymą...todėl miške neauga tokios sistemos , kaip žmonių pasaulyje...
Bandžiau
2012-04-29 21:13:39
pakeisti save, savo natūrą. Nepavyko nė per nago juodymą. Taip ir liko, svetima ir primesta, todėl nejauki, kaip ir pasaulis.
Dievas
2012-04-29 14:34:27
yra klastūnas. Jis ateina su meile, o po to lyg auką suryja. Nes jis yra netobulas. Todėl šlykštus. Jei būtų tobulas, jam būtų pažįstamas betarpiškumas. Nes tik betarpiškumas yra pasigėrėtinas ir išganingas, todėl neteikiantis skriaudos. Kažkada jis panorės pažinti betarpiškumą. Kai išsisems. Tada panorės sukurti pasaulį, kuris yra pasigėrėjimo pilnatvė...
O tai kaip
2012-04-29 14:18:07
tad su egoizmu ir altruizmu? Artimo meile nemeile?? Išeina taip, kad neapykanta irgi išeina iš to paties šaltinio. Eliminavus neapykantą sugriūva dualizmo samprata, vadinasi ir pasaulis. Tai kokios tuomet problemos? Gyvenkim taip ir toliau ir žvenkim tad. Jeigu pats šaltinis akumuliuoja šią įtampą. Tai kaip pakūra, palaikanti šį pasaulį, o išeina kad ir tai, kas vadinama šventumu, kuriam priešinga atsvara yra nenumaldomas žiaurumas, irgi plaukiantis iš Vienintelio šaltinio, vadinamo Dievu..

 1-20     21-28    >>
Rašyti komentarą >> Grįžti į straipsnį >>
Paieška
Prisijunkite Facebook'e
 
Kiekvienas žmogus turi moralinį įsipareigojimą nepaklusti neteisingiems įstatymams.
Martinas Liuteris Kingas jaunesnysis
Forumas
HS Forumo taisyklės
(4 pranešimai)
paskutinis 2014-08-28 23:55:59
Bendrieji sveikatos klausimai
(40 pranešimai)
paskutinis 2014-03-03 18:24:44
Apie viską-NUOMONIŲ KOKTEILIS
(19 pranešimai)
paskutinis 2013-03-16 11:12:27
Animizmas
(2 pranešimai)
paskutinis 2011-05-19 14:24:54
Naujausi komentarai
Anita Martina
2015-06-21 16:42:11

Mintis
2015-06-21 13:42:22

Reikia
2015-06-21 12:29:50

Išmintis
2015-06-21 11:15:01


2015-06-20 18:26:54


2015-06-20 17:29:26

Bet
2015-06-17 22:04:54

Tomas
2015-06-13 00:43:23

Straipsnis
2015-06-11 21:39:14


2015-06-11 18:45:02

Mrs Paula
2015-06-11 00:27:32

Asta
2015-06-10 16:18:42

Autoriui
2015-06-09 23:17:25

join the illuminati today
2015-06-08 04:00:27

Content protected by
CopySpace Premium
 
2008-2011 (c) Homo Sanitus        E-valdymas: HexaPortal
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės