Apie projekt? Homo Sanitus Animizmas Angelina Zalatorien? Kambarys Nr.9 Forumas
Turinys

Darbas Vilniuje
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
nuo 2008.09.01
Žmogaus ritmo generatoriai
Pagrindinis / Homo Sanitus / Turinys / METABOLIZMAS / Žmogaus ritmo generatoriai
Visiems protingiems ir mąstantiems žmonėms seniai aišku, kad šiuolaikinės medicinos galimybės yra galutinai išsemtos. Kitais žodžiais – tai, kuo bando gydyti žmones oficiali medicina, veda ne į akligatvį, veda ne į niekur, bet veda tiesiogiai į Golgotą.

Taip vadinamų „nepagydomų“ ligų kilmės ir jų terapijos mechanizmų nesupratimas sąlygotas labai siaura gydytojų specializacija.

Įsivaizduokime kvalifikuotą gydytoją ar biologą, bandantį suprasti naują mokslą. Visų pirma, jis turi būti fiziku ir chemiku. Antra – jis turi būti gerai susipažinęs su tokia mokslo sritimi kaip embriologija. Tačiau ar to pakanka, kad suprasti kaip funkcionuoja žmogaus organizmas?
Žinoma, kad ne. Kad suprasti apie žmogaus organizme egzistuojančias struktūrines chemines bangas, sąlygojančias virpesiais paremtus organizme vykstančius procesus, jis turi dar žinoti nelinijinių virpesių teoriją, žinoti apie cheminius virpesių procesus, tai yra apie Belousovo-Žabotinskio bangas.
Taip pat gydytojas turi gerai žinoti fizinę chemiją apskritai, kad jo nestebintų tokie struktūrinių bangų bruožai, kaip viršgarsinis sklidimo greitis (tai vyksta dėl bangos sklidimo, ir ne dėl aktyvių molekulių difuzijos, o dėl ultravioleto kvantų, arba pagal A.G.Gurvičių – dėl mitogenetinio spinduliavimo). Dar daugiau, tokios bangos geba ne tik atsispindėti, bet ir interferuoti.
Kad pripažinti mintį apie cheminių bangų virtimą (kertant branduolio membraną) į akustines, gydytojas turi žinoti dielektrikų fiziką, sugebėti atskirti elektrostrikcinį efektą nuo atvirkštinio segnetoelektrinio, ir aiškiai įsivaizduoti šių lemiančią skirtumų įtaką proceso efektyvumui.
Gydytojas turi gerai žinoti optiką. Taip  gerai, kad jam nesukeltų nuostabos mokslui visai naujas, anksčiau  neaprašytas optinių sistemų tipas, kuriose banginio lauko lūžis vyksta ne dėl aplinkos optinio tankio pokyčio, o sąryšyje su pačios banginio lauko kilmės pokyčiu ląstelės membranos molekulinio storio kirtimo momentu.

Yra tokie žmonės sveikatos apsaugos sistemoje? Atsakykite sau patys...

Žmogaus organizmas yra daugelio lygių Belousovo-Žabotinskio tirpalų sistema, atskirtų tarpusavyje pusiau pralaidžiomis pertvaromis(membranomis) – pavyzdžiui, mitochondrijos yra „įdėtos“ į ląstelių citoplazmą ir atskirtos nuo jos mitochondrinėmis membranomis, ląstelės „įdėtos“ į tarpląstelinį skystį ir atskirtos nuo jo ląstelių membranomis, atskiri organai „įdėti“ į organizmą ir atskirti stroma ir t.t.
Belousov-revici.gif
Belousovo-Žabotinskio tirpalai – oksidatorių, reduktorių ir katalizatorių mišinys, idealiomis sąlygomis garantuojantis begalinį, save palaikantį oksidacinį-redukcinį procesą.
Ypatumų dėka, būdingų Belousovo-Žabotinskio reakcijoms, jomis grindžiama autovirpanti, dinaminė, osciliacinė pusiausvyra, aptarnaujanti žmogaus organizme vykstančius fazinius procesus. Greta to kiekviename „lygyje“ (branduoliniame, ląsteliniame, tarpląsteliniame, audinių, sisteminiame ...) yra individualus „oksidantas-reduktorius-katalizatorius“ rinkinys. Štai kas vyksta kiekvienoje organizmo ląstelėje, tarpląsteliniame skystyje, kraujyje kiekvieną sekundę, minutę, valandą, parą ...:Atskirų objektų virpesių periodiškumas yra skirtingas (didžiausias yra para) ir sąlygotas išorinių ritmiškų faktorių, taip, kaip vandenyno potvyniai ir atoslūgiai sąlygoti mėnulio traukos.
Nors Belousovo-Žabotinskio reakcijų paleidimui reikia labai riboto palyginti paprastų medžiagų rinkinio, intermediatais (tarpinių produktų) skaičius tokiose reakcijose skaičiuojamas šimtais, o virsmų pirmyn ir atgal šioje grandinėje detalus aprašymas labai sudėtingas. Būtent šie intermediatai ir yra tyrinėtojų stebimi studijuojant žmogaus kūną, jiems priskiriant dešimtis, šimtus funkcijų ir savybių, o patys jie vadinami visokiomis oksidazėmis, reduktazėmis, transferazėmis, dehidrogenazėmis ir kitokiais kofermentais/kofaktoriais ir t.t.

 Akivaizdu, kad bet kurių patologijų kilmės mechanizmas tas pats. Tai arba reikalingų oksidantų, arba reduktorių, arba katalizatorių, arba visko kartu  išnaudojimas įvairiais santykiais, po ko cheminė švytuoklė užstringa kurioje nors būsenoje ir prasideda patologija.

Ne mažiau akivaizdu, kad bet kokie bandymai „įsikišti“ į cheminius procesus, vykstančius šimtuose intermediatų, ir pristatyti juose „nanoramentų“ (įvairių procesų aktyvatorių ar blokatorių), pasmerkti nesėkmei, nes taip elgiantis visiškai sudarkomas autovirpėjimo procesas, susidedantis iš daugelio, žmogui nepavaldžių, savaime besireguliuojančių grandžių.
  Taip, detalus šių cheminių procesų paaiškinimas kol kas niekam nežinomas, bet reiškinys nuo to nenustoja egzistuoti.
 Teisingas terapinis elgesys visai aiškus – maksimalus visų organizmo lygių išvalymas nuo nereikalingų metabolizmo atliekų ir tam tikrų rinkinių „oksidatorius-reduktorius-katalizatorius“ įvedimas, vietoje „sulūžusių“. Tolimesnis žmogaus įsikišimas nereikalingas – viskas vyksta automatiškai, taip kaip parodyta filmuke.

Būtent šiais fundamentaliais principais ir remiasi Emanuelio Revici, Frederiko Kocho ir Aleksandro Samochotskio metodikos. Visi šie žmonės, gyvenę skirtingu laiku įvairiuose kontinentuose, atrado iš esmės tą patį universalų bet kurių susirgimų gydymo būdą, nepriklausomą nuo susirgimo etiologijos (priežasties).

Belousovo-Žabotinskio reakcija - tai būtent ta reakcija, kuri yra kiekvieno žmogaus organizmo funkcionavimo pagrindas. A.M.Žabotinskis ir A.N.Zaikinas atrado, kad kad cheminės virpesių reakcijos sugeba sklisti bangų pavidalu. Todėl ir atsirado „Belousovo-Žabotinskio bangos“, kurios ir pasireiškė tuo prieštaringu savybių deriniu, gebančiu paaiškinti žmogaus valdymo bangine sistema darbą.
Visų pirma, jos kaip miško gaisras, sklinda bet kokiu atstumu, neprarasdamos intensyvumo(negesdamos), nes energiją ima iš aplinkos, kuria sklinda, dėl ko net ir prarandant daug energijos, sklinda neribotai dideliais atstumais. Antra – turėdamos vienišų bangų, solitonų formą ( o ne visiems įprastą sinusoidę), cheminių reakcijų bangų frontas yra keletą kartų trumpesnis, negu atstumas tarp frontų. Esant dešimčių milimetrų bangos ilgiui, tokios bangos gali turėti priekinį frontą, sulyginamą su geno dydžiu, tai yra frontą, sugebantį įtakoti geną.
 Belgijos Karališkosios mokslų akademijos prezidento I.R.Prigožino žodžiais – B.P.Belousovo atradimas pats žymiausias XX amžiaus eksperimentas. Paveiksle vienas iš cheminių reakcijų bangų sklidimo momentų ploname skysčio sluoksnyje, plokščio indo dugne.
Belousovo-reakcija.gif

Virpesių reakcijų atradimas, kaip dažnai nutinka, buvo atrastas atsitiktinai. Jei spalvos kitimo periodas mėgintuvėlyje būtų buvęs sekundžių dalys arba atvirkščiai – paros, tai reiškinys būtų nepastebėtas. O realybėje tokios reakcijos pakankamai paplitę, tik su skirtingomis laiko charakteristikomis. Akį patraukia keistas atpjauto „agato“ piešinys, panašus į sustingusias bangas, susijusias su cheminiais procesais, bet vykusias daug lėčiau negu Belousovo-Žabotinskio atveju...

Daug daugybės cheminių reakcijų yra ir tokių, kurios plinta labai dideliu greičiu, pavyzdžiui, sprogimai, detonacijos varikliuose ir t.t. Cheminių bangų sklidimo greičiui svarbus jų plitimo mechanizmas. Jeigu jo pagrindas – molekulių difuzija, tai bangos greitis priklausys nuo molekulių dydžio, temperatūros ir terpės klampumo. Tačiau agentais, inicijuojančiais reakciją gretimose zonose, gali būti ir elektronai, protonai, spinduliavimo kvantai, gimstantys reakcijos metu, ir jie nustatys kitus, daug didesnius jos  plitimo greičius.

Tai pagrindas teigti, kad tarp didelio reakcijų skaičiaus, vykstančių ląstelės protoplazmoje, yra ir tokios, kurios sklinda bangų formoje, nors jos dėl laiko charakteristikų ar kitų priežasčių kol kas tiesiogiai neaptiktos. Neatsitiktinai B.P.Belousovas jas atrado, mėgindamas sumodeliuoti ko gero labiausiai paplitusią cheminių procesų grandinę gyvojoje gamtoje – Krebso ciklą

Vienas iš tyrinėtojų(Pohl) 1983 metais dviejų nepriklausomų metodikų pagrindu nustatė, kad cheminių reakcijų bangos kyla kiekvienos normalios eukariotinės ląstelės protoplazmoje. Tuo pačiu pasitvirtino spėjimas, kad bangos, pernešančios informaciją formuojantis daugialąsčiui organizmui, yra cheminių reakcijų bangos.

Belousovo-Žabotinskio bangos tirpale sklinda dėka molekulių difuzijos ir tai lemia nedidelį nedidelį sklidimo greitį – milimetrai per sekundę. Bet difuzija ne vienintelis faktorius, galintis inicijuoti reakciją tirpale. Nors struktūrinių bangų reiškinys iki galo kol kas neišsiaiškintas (prisiminkite G.Mendelio genų atradimą – iki juose vykstančių reiškinių išsiaiškinimo praėjo 90 metų), yra svarūs argumentai teigti, kad struktūrinės bangos fronto judėjimas pagrįstas ne difunduojančiomis molekulėmis, o daug greitesnėmis dalelėmis.
Tai verčia prisiminti A.G.Gurvičiaus atrastą gyvų ląstelių silpną ultravioletinį spinduliavimą, kurį jis pavadino mitogeniniu. Pavadinimas atspindi mokslininko pastebėtą ryšį su ląstelių dalinimusi(mitoze), tai yra su vystymosi procesais. Spinduliavimas universalus visoms skirtingų tipų ląstelėms, jis sustiprėja esant stresinei ląstelės būsenai ir palaipsniui užgęsta jai žūstant.

Šviesos greičio UV-kvantai turi daug greičiau (negu difunduojantys atomai, molekulės ar radikalai) nueiti atstumą tarp nuosekliai į reakciją įsijungiančiomis molekulėmis. Jeigu cheminė reakcija, generuojanti mitogeninį spinduliavimą, sklinda per tirpalą kaip banga, tai ji turi sklisti daug greičiau, negu Belousovo-Žabotinskio bangos. Tikriausiai didžiausi laiko nuostoliai tenka ne UV-kvantų sklidimui erdvėje, tačiau jų reakcijai su substratu, tai yra pauzei tarp kvanto sugėrimo molekulėje ir naujos kvantų porcijos generavimo.

Belousovo-Žabotinskio reakcija – cheminių reakcijų klasė, kurios vyksta autovirpesių režime ir jų metu kai kurie reakcijos parametrai(spalva, komponentų koncentracija, temperatūra ir kt.) kinta periodiškai, sukurdamos sudėtingą reakcinės terpės laiko-erdvės struktūrą.
Ši reakcija demonstruoja didelį skaičių įvairių virpesių režimų, kurie priklauso nuo temperatūros, rūgštingumo ir pradinių reagentų koncentracijos. Virpesių periodas gali kisti nuo dešimtųjų sekundės dalių iki dešimčių minučių. Stebimi paprasti periodiški įvairios formos, sudėtingi virpesiai, su keliais maksimumais viename periode, daugiadažniai ir  stochastiniai virpesiai.
Belousov-1.gif

 Paveiksle įvairūs Се4+ koncentracijos virpesių  tipai idealaus maišymosi reaktoriuje: a-c – pjūkliniai virpesiai su įvairiais priekinio ir užpakalinio fronto trukmės santykiais, e – sinusiniai virpesiai, f – chaotiški virpesiai, g – nestacionarūs sudėtingai periodiški virpesiai.
Vykstant Belousovo-Žabotinskio reakcijai uždaroje sistemoje galima stebėti iki keleto tūkstančio ciklų, o pratekančiame virpesių reaktoriuje virpesiai palaikomi kiek norima ilgai. Nemaišomame tirpale, kuriame nėra konvekcijos, matomos bėgančios koncentracinės bangos, sudarančios save palaikančias dinamines struktūras.
Belousov 2.gif

Šiuo metu po pavadinimu „Belousovo-Žabotinskio reakcija“ apsijungia visa giminingų cheminių sistemų reakcijų klasė, artimų savo mechanizmu, bet skirtingų naudojamais katalizatoriais (Ce3+, Mn2+ ir kompleksai Fe2+, Ru2+), organiniais reduktoriais (malono rūgštis, brommalono rūgštis, citrinos rūgštis, obuolių rūgštis) ir oksidatoriais (bromatai, jodatai ir kt.). Esant tam tikroms sąlygoms šios sistemos gali demonstruoti labai sudėtingas elgesio formas – nuo reguliarių periodiškų iki chaotiškų virpesių, ir yra svarbus nelinijinių sistemų universalių dėsningumų tyrimo objektas.

B.P.Belousovas tyrė Krebso ciklą, bandydamas atrasti jo neorganinį analogą. Ir vieno eksperimento rezultate 1951 metais, o būtent oksiduojant citrinos rūgštį kalio bromatu rūgščioje terpėje esant katalizatoriui – cerio jonams  Ce+3, jis aptiko autovirpesius. Reakcijos tėkmė su laiku kito, pasireikšdama periodišku spalvos kitimu nuo bespalvės(Ce+3) iki geltonos(Ce+4) ir atvirkščiai. Efektas dar ryškesnis esant pH indikatoriui, feroinui.

Belousovo pranešimas  jo tėvynėje buvo sutiktas skeptiškai, nes buvo manoma, kad autovirpesiai cheminėse sistemose yra negalimi. Tik po 8 metų jis  sutrumpintą galėjo publikuoti. Vėliau šis straipsnis tapo labiausiai cituojamu šioje srityje.

Tolimesnis šios reakcijos tyrinėjimas įvyko, kai profesorius S.E.Šnolis pasiūlė jaunam mokslininkui A.Žabotinskiui ištirti šios reakcijos mechanizmą. Nuo bendro tyrimo Belousovas atsisakė, nors išreiškė pasitenkinimą, kad ši reakcija bus tyrinėjama ir jo darbas bus tęsiamas. Žabotinskio grupė atliko išsamius reakcijos tyrimus, įvairius jos variantus, taip pat sudarė pirmąjį jos matematinį modelį. Pagrindiniai rezultatai buvo išdėstyti Žabotinskio knygoje „Koncentriški virpesiai“

1969 metais Žabotinskis su kolegomis aptiko, kad jei reaguojančio mišinio plonas sluoksnis, bangos  matomos plika akimi, esant indikatoriams.
Dabar yra žinoma pakankamai daug Belousovo-Žabotinskio tipo reakcijų, pavyzdžiui Brigso-Raušerio |(Briggs-Rauscher) reakcija.

Žabotinskis pirmas pasiūlė reakcijos mechanizmą ir paprastą matematinį modelį, kuris gali demonstruoti virpesių elgesį. Vėliau mechanizmas buvo patikslintas ir išplėstas, eksperimentiškai stebimi dinaminiai režimai, įskaitant ir chaotiškus, buvo teoriškai apskaičiuoti ir parodytas jų atitikimas eksperimentui.
Pilnas reakcijos elementarių stadijų sąrašas labai sudėtingas ir apima apie šimtą reakcijų su dešimtimis medžiagų ir intermediatų. Bet mechanizmo smulkmenos lig šiol nežinomos, ypač reakcijų greičio konstantos.

Jeigu visa tai perskaitėte ir jums pavyko suprasti, tai nuo šiol apie žmogaus organizme vykstančių procesų principinius dalykus jūs žinote daugiau, negu bet kuris poliklinikoje ar ligoninėje sutiktas gydytojas (išimčių būna ir gydytojų tarpe, bet tai tik patvirtina taisyklę).

Rašyti komentarą >> Skaityti komentarus (6)
 
Apie ką perspėja traškantis megztinis
2012.02.19 HomoSanitus / Age
Žmogaus kūnas elektrinių krūvių požiūriu  yra neutralus. Tai sąlygoja makroskopinio elektro-neutralumo dėsnis, kuris sako: makroskopinio dydžio objekto bet kuriuo laiko momentu bendras teigiamų krūvių kiekis lygus neigiamų krūvių kiekiui. Netgi labai nežymus šios krūvių pusiausvyros pažeidimas sukeltų elektrostatinio potencialo atsiradimą. Įsivaizduokite sferinės formos gyvą ląstelę, kurios spindulys yra 0,1 mikrono (10-6  m). Pašaliname iš jos nedidelį kiekį K+ — 10-18 molio. Kaip pasekmė, ląstelės viduje susidarys neigiamų krūvių perteklius (10-18 nuo Faradėjaus skaičiaus, arba 0,965 x 105 x 10-18 = 9,65 х 10-14 kulonų). Įkrautos sferos su spinduliu r elektrinis potencialas  ψ vandeninėje terpėje nustatomas pagal formulę ψ = Q/εr, kur  Q – elektrinis krūvis, o ...
Kuo ypatingi aspirinas ir imbieras?
2012.02.11 HomoSanitus / Age
Daugelis esate girdėję, kad aspirinas skystina kraują ir vyresnio amžiaus žmonėms gydytojai skiria jo po vieną tabletę parai. Šio patarimo jie siūlo laikytis iki mirties. Nes jų manymu visų problemų su širdimi ir kraujagyslėmis kaltininkas yra per tirštas kraujas. Koks gi iš tikro yra aspirino poveikis, ir kuo jis pasibaigs ilgai jį vartojant. Artritas, žvynelinė, trombozė, serotonino ir katecholaminų perteklius, silpna kraujo ląstelių kilerių veikla, alergija, visų rūšių skausmai, PMS, širdies kraujagyslių ligos, uždegimai ... tai ligos, kurias įtakoja medžiagos, medicinoje vadinamos prostaglandinais (PG). Prostglandinai skirstomi į tuos, kurie: 1.Slopina uždegimus (PG1). 2.Skatina uždegimus (PG2). 3.Blokuoja PG2. (PG3). Normaliai funkcionuojančiame organizme prostaglandinų santykis turi...
 
Geras limfos tekėjimas - geros sveikatos palydovas
2012.01.11 HomoSanitus / Age
Kai senas indėnas nori išeiti  į amžinos medžioklės šalį, jis susiranda medį, atsisėda jame, nustoja judėti ir ima paviršutiniškai kvėpuoti krūtine... Apie 70 procentų žmogaus kūno masės sudaro vanduo. Vanduo, kad skatintų gyvybiškumą, kaip ir aplink mus supančioje gamtoje, taip ir mūsų organizmo viduje – turi nuolat tekėti. Kur gamtoje natūraliai švariausias vanduo? Šaltiniuose. Kas padaro vandenį tokiu? Tekėjimas, nuolatinis tekėjimas. Kas atsitinka, jei vanduo nustoja tekėti? Netekantis vanduo sudaro galimybę formuotis pelkei, kurios pats kvapas jau rodo, kad joje ima dominuoti irimo procesai. Analogiškai ir žmogaus organizme – kol vanduo teka, tol mes esame gyvybingi. Šiam procesui organizme lėtėjant, jame prasideda įvairios problemos. Kas tie  organizmo...
Šviesa, tamsa ir melatoninas
2011.12.18 HomoSanitus / Age
Kodėl sniegas baltas? Tam, kad surinktų nuo žemės...  saulės šviesą mūsų akims. Graži ta Lietuva. Žmonės irgi čia gražūs. Ypač moterys. Tik nervuoti jie čia kažkokie. Ir žudosi dažniau jie čia nei kitur. Garsūs daininykai dažnai čia apie debesis vis dainuoja. Nepatinka kartais jie visokiems andriukams, nes gal rojų danguje savo pilkuma užstoja. Ir iš tiesų, kas gi gero tuose debesyse? Tik saulę užstoja, ir dar šlapinasi ant mūsų jie čia per dažnai. Mažai mums tenka tos gęstančios žvaigždutės šviesos čia, prie Nemuno tų vingių. O atėjus trumputei vasarai saulėtai, daug kas savo akis dar ima slėpti po tamsiais akiniais. Nemažai žmonių (ir jų stipriai daugėja) akinius nešioja visą laiką, nes be jų gyvenimo ryškumo jau nebemato. Tėvų perduotas genetinis brokas ar civilizacinės...
 
Kalis ir radioaktyvus cezis
2011.06.23 HomoSanitus /
Pranešime aiškinamas žinomas paradoksas: nežymus audinių užteršimas radioaktyviuoju ceziu137 sukelia stipriai išreikštas audinių patologijas (širdies, inkstų ir kt.). Viskas sustoja į savo vietas, jei žinoma, kad kalis pasiskirstęs ląstelėje NEVIENODAI. Jis adsorbuojamas tam tikrose ląstelės struktūrose ir jo kiekis lokaliai išauga. Šiandien žinoma, kad tokioms struktūroms priklauso susitraukimo aparatas (cezis koncentruojasi mikrofibrilių, turinčių susitraukimo baltymą mioziną, M-diskuose) ir mitochondrijos. Radioaktyvus cezis137  pažeidžia tas struktūras, kuriose jis susikaupia, nors visumoje bendroji gautoji dozė gali būti ir nedidelė.
Ką bendro turi žylantys plaukai ir baltmė?
2010.11.27 HomoSanitus / Age
Pakankamai dažnas reiškinys, kai žmonėms ima vienaip ar kitaip ima keistis odos pigmentas ir ima ryškėti ant jos neegzistuojančių realybėje valstybių žemėlapiai. Tokiems žmonėms „protingi“ dermatologai dažniausiai paskiria kokį nors tepalą, ir neretai hormoninį, tačiau „valstybių sienos“ kaip plėtėsi, taip ir toliau jiems plečiasi. Kodėl taip atsitinka? Todėl, kad eilinį kartą gydytojas dairosi į medžius, kai tuo tarpu reikia žiūrėti į mišką – tik visumą matantis gali nuspėti kur šuo pakastas. Dažnas netradicinės medicinos žinovas gali pasakyti, kad organizmo detoksikacijai naudojamos klizmos su kavos tirščiais yra efektyvios, bet kur to efektyvumo šaknys žino retas. O veikimo mechanizmas slypi elektrochemijoje: nuodingus, tame tarpe ir sunkiųjų metalų, neigiamai...
 
Saka apie druskos rūgštį
2010.11.22 HomoSanitus / Age
Perkrauta lotyniškais ir tarptautiniais terminais gydytojo kalba, išversta į daugeliui suprantamą, neretai sukelia šypseną. Paprasti gydymo metodai neleidžia gydytojui išpuikti ir tapti nepakeičiamu. Tam, kad augtų pelnas, šiuolaikinė  medicina užkasa senus paprastus gydymo metodus arba apvelka juos naujais  įmantriais rūbais. Metodas ar cheminė medžiaga, kurių negalima užpatentuoti, šiuolaikinę farmaciją domina tik tiek, kiek galima tuo pasinaudoti kuriant naują patentuojamą. Daugelio chroniškų ligų atsiradimo priežasčiai nustatyti reikia nueiti ilgą paieškos kelią, kad atsekti kur yra pirminė kilusio susirgimo priežastis. Nėra greito ryšio tarp priežasties ir pačios ligos – tai ne tas atvejis, kai išgeriamas kalio cianidas ir numirštama. Kaip...
Ar verta vartoti Omega 3?
2010.11.09 HomoSanitus / Rūta S.
Nuo Guy R. Schenker, D.C. Gruodis, 2005 Mielas Gydytojau, Ne per seniausiai, po daugelio metų,  aš pirmą kartą  užėjau į sveiko maisto parduotuvę. Negaliu sakyti, kad buvau nustebintas to, ką pamačiau, bet reklaminės informacijos gausa privertė mane pasijusti taip, lyg  būčiau gundomas klasikiniais viliojančiais pažadais SALDŽIAKALBIO  PREKEIVIO, SIŪLANČIO VAISTĄ NUO ŠIMTO LIGŲ. Ketvirtadalis parduotuvės buvo užpildytas Sojos-Žudikės, kaip ji buvo garsiai pavadinta dėl galios užkirsti kelią ar net išgydyti kiekvieną žinomą žmonijos ligą. Viename parduotuvės gale buvo reklamuojamas Žvėris Fitoestrogenas, dainuojantis savo sirenos dainą apie gydymą  būklių, sukeltų estrogenų pertekliaus. Bet žaviausia daina ir šokis buvo atliekamas Omega 3 PNRR, dešimtmečio Pseudo-Mokslo...
 
Aliejų ir žuvų taukų mitai
2010.10.22 HomoSanitus / Rūta S.
Neretas, pasiekęs gyvenimo pusiaukelę, būna bent kartą jau patyręs reiškinį, kurį paprastai apibūdinant galima pavadinti apsinuodijimu maistu. Įdėmiau gyvenimą žvalgantys turbūt pastebėjo, kad šis apsinuodijimas būna ypač sunkus, kai suvalgoma sugedusios žuvies ar užvalgoma pasenusio maisto, kuriame buvo aliejaus. Visi gerai žinome koks „malonus“ pojūtis pasilieka burnoje, kai perkandamas sugedusio  riešuto branduolys. Kuo ypatingesnis apsinuodijimas sugedusiu riebalu, nei, tarkim, papuvusiu obuoliu? Tuo, kad riebalams, skirtingai nei medžiagoms, tirpstančioms vandenyje, pakliūti į ląstelę per membraną nėra barjero, tai yra jiems nereikia pernašos. Polinesočioji riebioji rūgštis prie savo laisvųjų jungčių prisijungusi ląstelei nuodingą cheminį elementą jį gali nunešti iki...
Cholesterolis: požiūris į konkretaus paciento mitybą
2010.10.03 HomoSanitus / Rūta S.
                                         Pagal Guy R. Schenker, D.C. (Šis straipsnis buvo išspausdintas: Today's Chiropractic Kovas/Balandis 1989, Healthcare Rights Advocate June, 1990, Alternatyvos mityboje ir sveikatos rūpybos sąjungos žurnale). ĮVADAS Einšteinas, paklaustas, kaip jam pavyko atrasti naują mąstymo kelią, atsakė, kad jis tai padarė išimtinai mesdamas iššūkį aksiomoms. Šio straipsnio tikslas yra mesti iššūkį visuotinai priimtam teiginiui, kad cholesterolio turinčio maisto vartojimas yra tiesiogiai susijęs su cholesterolemija ir miokardo infarktu. Siūlomas orientuoto paciento...
 
Ar jūs darote šias paprastas klaidas, paskirdami kalcį?
2010.09.17 HomoSanitus / Rūta S.
                                                       Pagal  Guy R. Schenker, D.C. Jūs paskiriate kalcį moteriai menopauzės periodu ir jai netrukus smarkiai užkietėja viduriai. Arba rekomenduojate jį vyrui, besiskundžiančiam nemiga, ir jam paaštrėja artritas, pradeda šalti rankos bei kojos. O jei rekomenduosite kalcį moteriai, kuri skundžiasi menstruaciniais skausmais? Ją pradės varginti nemiga. Arba, jūs paskirsite kalcį vaikui, kurio kaulai ir dantys dar vystosi, ir jis pradės skųstis raumenų mėšlungiu. Kai esate įsitikinę, kad kalcis atneš naudą beveik visiems...
Ką reikia žinoti prieš geriant vaistažoles ir vaistus
2010.04.23 HomoSanitus / Age
Dauguma žmonių įsitikinę, kad vaistažolės bet kokiu ligos atveju yra geriau, nei neorganinės chemijos preparatai ir gydymas jomis bus kur kas sėkmingesnis, nei vaistais iš vaistinės. Tačiau tiek pacientai, tiek 99,9% gydytojų tikrovėje nežino kada vaistažolės gali padėti ir kada jos bus dar vienas žingsnis grabo link (su neorganiniais vaistais situacija tokia pati). Kai ląstelių biologinėse membranose pasikeičia lipidų sudėtis, jos tampa arba per daug pralaidžios, arba atvirkščiai – užanka ir  ląstelė nieko nei išleidžia, nei įsileidžia. Jei ląstelės membranoje padidėja nesočiųjų riebiųjų rūgščių, membrana tampa per daug pralaidi. Tuomet organizme visi biologinio oksidavimo procesai organizme sustiprėja, dominuoja simpatinė VNS, skydliaukė dirba aktyviai, gaminama daug ATP... Kaip taisyklė tokioje...
 
Kodėl atsiranda skylė skrandyje?
2010.04.16 HomoSanitus / Age
Tam, kad rasti atsakymą į šį klausimą, pirmiausia būtina išsiaiškinti detaliau kaip tas skrandis funkcionuoja. Tai pradžioje ir padarysim. Virškinimo funkcijos skrandyje yra: deponavimas, mechaninis ir cheminis maisto apdirbimas, laipsniškas  skrandžio turinio išmetimas porcijomis į dvylikapirštę žarną. Skrandžio dalis, kurioje pereina stemplė į skrandį vadinama kardialine  dalimi (įskrandis). Skrandžio dugnas . Skrandžio kūnas . Ir pilorinė (prievartinė) dalis , kuri pereina į sfinkterį. Pagal tai, kurioje skradžio dalyje yra skrandžio gleivinės epitelio ląstelės, joms ir duoti pavadinimai – kardialinės, sfinkterio ir t.t. Skrandyje yra didysis ir mažasis skrandžio išlinkimai. Druskos rūgšties daugiausia išskiria didžiajame išlinkime, skrandžio...
Kodėl nėra riebių šimtamečių?
2010.04.03 HomoSanitus / Age
Du pacientai. Vienas įsitempęs, susijaudinęs ir regis, kad reikia tik degtuko ir jis užsiliepsnos. Jam šokinėja į viršų kraujo spaudimas, dažnai laksto į tualetą šlapintis, intymiose kūno vietose niežulys, galvos skausmas, pulsas dažnas... Kitas vangus, nejudrus, mieguistas, apatijoje, nieko nenori ir negali veikti, vos velka kojas, pulsas retas... Per savaitę ar dvi galima šias būsenas sukeisti vietomis – hipertoniką padaryti vangiu, o apsnūdusį padaryti aktyviu. Pats trumpiausias ir paprasčiausias testas: abu pacientus reikia paguldyti ir gulintiems išmatuoti arterinį kraujo spaudimą ir suskaičiuoti pulsą. Po to abu pacientus pastatyti ir vėl išmatuoti spaudimą ir pulsą. Atsistojus po gulėjimo, pirmojo  paciento  kraujo spaudimas išliks stabilus, antrojo – tiek...
 
Cholesterolio svarba
2010.02.16 HomoSanitus / Age
Tam, kad gydyti, reikia analizuoti kiekvieno paciento susirgimą individualiai. Nors ligos simptomai  tokie patys, tačiau procesai vykstantys organizme gali būti visiškai skirtingi ir priežastys juos sukėlusios dažniausiai yra skirtingos taip pat. Pagrindines medžiagas, kurios yra mūsų organizme, skirtomos į tris grupes – angliavandenius, baltymus ir riebalus. Organizmo lipidų (riebalų) sudėtyje yra vienas lipidas – cholesterolis, kuris organizmui ypatingai svarbus. Ką žino eilinis gydytojas apie cholesterolio apykaitą žmogaus organizme? Pirma mintis  gimstanti po šio klausimo jam: cholesterolis – blogis, nes nuo jo susidaro sklerotinės plokštelės ant kraujagyslių sienelių. Cholesterolis (C27 H45 OH) yra steroidas, iš kurio formuojasi steroidiniai hormonai – pagrindiniai operatyvinio...
Silpnas ir stiprus imunitetas
2010.02.10 HomoSanitus / Age
Kas tai yra imunitetas? Visi procesai, nukreipti organizmo dinaminės homeostazės palaikymui, vadinami imunitetu. Kodėl dinaminės? Todėl, kad statininė homeostazė būna tik pas lavonus. Bet koks išorinis poveikis nuolat verčia organizmą reaguoti ir gaminti tam tikras medžiagas, todėl jame viskas yra nuolatiniame kitime. Pavyzdžiui, pavalgėte. Gliukozės kiekis kraujyje pakilo. Ar tai jau susirgimas? Ne, tai normali reakcija. Jeigu tokiu momentu gydytojas pamatuos cukraus kiekį kraujyje, nežinodamas, kad pacientas valgė, jis gali diagnozuoti diabetą. Kai žmogus suserga virusine liga, gliukozės kiekis kraujyje išauga. Jei gydytojas tuo metu matuos cukraus kiekį kraujyje, diagnozė bus tokia pati – diabetas. Ir neretas atvejis, kai žmogui diagnozuojamas diabetas (kraujyje padidintas gliukozės kiekis), o žmogus pasirodo...
 
Laisvųjų aminorūgščių fondas (LAF)
2010.02.06 HomoSanitus / Age
Normaliam vidutiniško sudėjimo žmogui per parą reikia apie 70-100 gramų baltymų (pavyzdžiui, 100g jautienos yra apie 25g baltymo) . Jeigu žmogus dirba darbą, kuriame labiau aktyvuotas organizmo anaerobinis energijos gavimo būdas, jam reikia daugiau baltymų (jeigu dirba labai sunkų fizinį darbą, reikia apie 400 gramų baltymų), jeigu aerobinį darbą – baltymo reikia mažiau, bet daugiau angliavandenių. Kaip baltymai įsisavinami? Tam, kad įsisavinti baltymus, organizmui reikalingi fermentai. Pati greičiausia fermentų gamintoja baltymų įsisavinimui yra kasa. Tam, kad pagaminti fermentus 100 g baltymo perdirbimui, organizmas turi iš savęs paimti 460g aminorūgščių skolon, kurios po to grąžinamos su „palūkanomis“. Ta baltymo dalis, kurią organizmo audiniai gali atiduoti virškinimo fermentų sintezei, ...
Kodėl sergant kyla temperatūra?
2010.02.04 HomoSanitus / Age
Peršalimas, gripas, bronchitas, plaučių uždegimas... begalė ligų, kurių ūmi forma dažniausiai lydima padidėjusios kūno temperatūros. Ilgalaikis gydytojų kalimas žmonėms į galvą, kad pakilusi temperatūra yra blogas reiškinys ir su juo reikia kovoti, padarė savo – dažniausiai žmonės visokiomis priemonėmis stengiasi aukštą temperatūrą numušti. Žinoma, jei aukšta temperatūra sudaro labai didelį diskomfortą, ją galima pažeminti, tačiau ne tokiomis priemonėmis, kurių dažniausiai griebiasi susirgusieji – ne vaistais ar žolėmis, kurių veikimo mechanizmas nukreiptas tik į temperatūros reguliavimą. Tokia pagalba organizmui nereikalinga, ji tik pablogina padėtį. Aukštos temperatūros žeminimas turi būti siekiamas priemonėmis, kurios padeda garinti drėgmę nuo odos, tai yra vėsinti odą –...
 
Magiškasis bangos ilgis
2010.02.03 HomoSanitus / Age
Žemiau visa eilė „kodėl“ ir juos sieja tas pats atsakymas. Kodėl mus taip traukia ugnis? Kodėl daug geriau pasijuntame, kai pasėdime arčiau laužo? Kodėl žmonės namuose įsirengia židinius, nors šilumos visiškai pakanka iš centrinės šildymo sistemos? Kodėl su amžiumi vis labiau pasiilgstame vasaros ir vis labiau nekenčiame žiemos? Kodėl žmonės mėgsta voliotis ant smėlio paplūdimyje? Kodėl seneliai taip myli mažus anūkus ir vis stengiasi juos prisiglausti ar palaikyti sau ant kelių? Kodėl seni žmonės taip pamilsta kates ir šunis, kad net įsileidžia juos į savo guolį? Kodėl masinėse žmonių susibūrimo vietose kartais pradeda vykti „stebuklai“ – žmonės ima sveikti? (tuo dažnai pasinaudoja visokio plauko religijų atstovai). Kodėl medituojant grupėje...
Tolerancija
2010.02.02 HomoSanitus / Age
Tolerantiškumas. Pats žodis tolerancija (nereagavimas) reiškia biotaikinių  jautrumo praradimą tam tikrai ksenobiotiko (nuodo) dozei. Kartais šis reiškinys vadinamas „pripratimu“, bet tai ne visai teisinga, nes pripratimas reiškia ne organizmo būseną, bet procesą, kurio metu gali kilti ir tolerancija, ir įprotis, ir priklausomybė. Tolerancija vystosi palaipsniui, kai ksenobiotikas ilgai, nepertraukiamai arba dažnai pakliūna į organizmą tokia pačia arba augančia doze. Ji susidaro daugeliui organizmui svetimų medžiagų, tame tarpe ir vaistiniams preparatams, jei jie vartojami kasdien dvi tris savaites (kartais dar ilgiau). Tai ne stabilus  jautrumo praradimas visam laikui: jeigu medžiaga nebepatenka į organizmą, tai po keleto dienų jautrumas tai medžiagai atsistato. Bet kai tiktai sisteminis tos pačios...
Paieška
Prisijunkite Facebook'e
 
Išmintingas domisi žmogumi, kvailys - pletkais apie žmogų.
  Age
Forumas
HS Forumo taisyklės
(4 pranešimai)
paskutinis 2014-08-28 23:55:59
Bendrieji sveikatos klausimai
(40 pranešimai)
paskutinis 2014-03-03 18:24:44
Apie viską-NUOMONIŲ KOKTEILIS
(19 pranešimai)
paskutinis 2013-03-16 11:12:27
Animizmas
(2 pranešimai)
paskutinis 2011-05-19 14:24:54
Naujausi komentarai
Anita Martina
2015-06-21 16:42:11

Mintis
2015-06-21 13:42:22

Reikia
2015-06-21 12:29:50

Išmintis
2015-06-21 11:15:01


2015-06-20 18:26:54


2015-06-20 17:29:26

Bet
2015-06-17 22:04:54

Tomas
2015-06-13 00:43:23

Straipsnis
2015-06-11 21:39:14


2015-06-11 18:45:02

Mrs Paula
2015-06-11 00:27:32

Asta
2015-06-10 16:18:42

Autoriui
2015-06-09 23:17:25

join the illuminati today
2015-06-08 04:00:27

Content protected by
CopySpace Premium
 
2008-2011 (c) Homo Sanitus        E-valdymas: HexaPortal
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės