PASAULINĖ ŽMONIŲ POPULIACIJA


ŽEMDIRBYSTEI TINKAMOS DIRVOS
(hektarais)